• Bài giảng MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 621.3 LÊ-T
    Nhan đề: Giáo trình thiết kế cung cấp điện hạ áp cho phân xưởng sửa chữa cơ điện :
DDC 621.3
Tác giả CN Lê Xuân Thành
Nhan đề Giáo trình thiết kế cung cấp điện hạ áp cho phân xưởng sửa chữa cơ điện : Sách tham khảo dùng cho sinh viên Đại học và Cao đẳng / Lê Xuân Thành
Thông tin xuất bản H. : Đại học Mỏ - Địa Chất, 2008
Mô tả vật lý 175tr. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Từ khóa tự do Cơ điện
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Điện hạ áp
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình nội sinh(57): 101004229-46, 101012748-56, 101020941-54, 101024493-508
000 00000nam a2200000 4500
0013897
002513
003TVMDC
0049AF4DB42-62A0-4357-BAA8-CEDEC6B12811
005201801021044
008041025s2008 vm| vie||
0091 0
039|a20180102104426|bduytran|c20160511100717|dthanhhuong|y20160303143404|zhaonh
082|a621.3|bLÊ-T
100|aLê Xuân Thành
245|aGiáo trình thiết kế cung cấp điện hạ áp cho phân xưởng sửa chữa cơ điện : |bSách tham khảo dùng cho sinh viên Đại học và Cao đẳng / |cLê Xuân Thành
260|aH. : |bĐại học Mỏ - Địa Chất, |c2008
300|a175tr. ; |c29cm
500|aĐTTS: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
653|aCơ điện
653|aGiáo trình
653|aĐiện hạ áp
852|aHUMG|bKho Giáo trình nội sinh|j(57): 101004229-46, 101012748-56, 101020941-54, 101024493-508
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/gt_mdc/2017/t/thietkecungcapdienhaapchophanxuongsuachuacodien(2008)_001.jpg
890|a57|b239|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101012748 Kho Giáo trình nội sinh 621.3 LÊ-T Giáo trình nội sinh 19 Hạn trả:08-06-2021
2 101012749 Kho Giáo trình nội sinh 621.3 LÊ-T Giáo trình nội sinh 20
3 101012750 Kho Giáo trình nội sinh 621.3 LÊ-T Giáo trình nội sinh 21
4 101012751 Kho Giáo trình nội sinh 621.3 LÊ-T Giáo trình nội sinh 22 Hạn trả:19-07-2021
5 101012752 Kho Giáo trình nội sinh 621.3 LÊ-T Giáo trình nội sinh 23
6 101012753 Kho Giáo trình nội sinh 621.3 LÊ-T Giáo trình nội sinh 24
7 101012754 Kho Giáo trình nội sinh 621.3 LÊ-T Giáo trình nội sinh 25 Hạn trả:02-06-2020
8 101012755 Kho Giáo trình nội sinh 621.3 LÊ-T Giáo trình nội sinh 26
9 101012756 Kho Giáo trình nội sinh 621.3 LÊ-T Giáo trình nội sinh 27
10 101004229 Kho Giáo trình nội sinh 537 LÊ-T Giáo trình nội sinh 1