• Bài giảng MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 622 NG-P
    Nhan đề: Tài liệu tham khảo nguyên tắc thiết kế sơ đồ đập sàng xưởng tuyển quặng /
DDC 622
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Phú
Nhan đề Tài liệu tham khảo nguyên tắc thiết kế sơ đồ đập sàng xưởng tuyển quặng / Nguyễn Ngọc Phú
Thông tin xuất bản H. : Đại học Mỏ - Địa Chất, 2008
Mô tả vật lý 71tr. ; 27cm
Phụ chú ĐTTS: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Từ khóa tự do Mỏ
Từ khóa tự do Tuyển khoáng
Từ khóa tự do Đập Sàng
Từ khóa tự do Tuyển quặng
Từ khóa tự do Sơ đồ
Địa chỉ Kho Giáo trình nội sinh(55): 101011745-89, 101011809-18
000 00000nam a2200000 4500
0013859
002513
003TVMDC
004B855E214-7F36-47D1-8F25-48E056649449
005201711071448
008041025s2008 vm| vie||
0091 0
039|a20171107144856|bduytran|c20160422144938|dthanhhuong|y20160303143353|zhaonh
082|a622 |bNG-P
100|aNguyễn Ngọc Phú
245|aTài liệu tham khảo nguyên tắc thiết kế sơ đồ đập sàng xưởng tuyển quặng / |cNguyễn Ngọc Phú
260|aH. : |bĐại học Mỏ - Địa Chất, |c2008
300|a71tr. ; |c27cm
500|aĐTTS: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
653|aMỏ
653|aTuyển khoáng
653|aĐập Sàng
653|aTuyển quặng
653|aSơ đồ
852|bKho Giáo trình nội sinh|j(55): 101011745-89, 101011809-18
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/bg_mdc/2017/t/tltknguyentacthietkesododapsangxuongtuyenquang(2008)_01.jpg
890|a55|b189|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101011745 Kho Giáo trình nội sinh 622 NG-P Giáo trình nội sinh 1
2 101011746 Kho Giáo trình nội sinh 622 NG-P Giáo trình nội sinh 2
3 101011747 Kho Giáo trình nội sinh 622 NG-P Giáo trình nội sinh 3
4 101011748 Kho Giáo trình nội sinh 622 NG-P Giáo trình nội sinh 4
5 101011749 Kho Giáo trình nội sinh 622 NG-P Giáo trình nội sinh 5
6 101011750 Kho Giáo trình nội sinh 622 NG-P Giáo trình nội sinh 6
7 101011751 Kho Giáo trình nội sinh 622 NG-P Giáo trình nội sinh 7
8 101011752 Kho Giáo trình nội sinh 622 NG-P Giáo trình nội sinh 8
9 101011753 Kho Giáo trình nội sinh 622 NG-P Giáo trình nội sinh 9
10 101011754 Kho Giáo trình nội sinh 622 NG-P Giáo trình nội sinh 10