• Giáo trình khác
  • Ký hiệu PL/XG: 355.07 GI-T
    Nhan đề: Giáo trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh :.
DDC 355.07
Nhan đề Giáo trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh :. T. 1 / : Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng /. / Đào Huy Hiệp, Nguyễn Mạnh Hưởng, Lưu Ngọc Hải...;.
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 5, có sửa chữa và bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2013
Mô tả vật lý 227tr. ; 24cm
Tóm tắt Giới thiệu một số nội dung về đường lối quân sự của Đảng; Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ tổ quốc; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân; Chiến tranh nhân dân; Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, dân quân tự vệ; Phòng chống " Diễn biến hòa bình", bảo vệ an ninh Quốc Gia...
Từ khóa tự do An ninh
Từ khóa tự do Giáo dục Quốc phòng
Tác giả(bs) CN Đào Huy Hiệp
Tác giả(bs) CN Lưu Ngọc Khải
Tác giả(bs) CN Nguyễn Mạnh Hưởng
Địa chỉ Kho Giáo trình khác(211): 102001199-243, 102010127-45, 102016304-96, 102016592-645
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3Đọc: VĐ2280 (5 cuốn): 303001694-8
000 00000nam a2200000 4500
0013854
002512
003TVMDC
00421CC2323-099F-450E-909D-41A6C614CCF9
005201911291405
008041025s2013 vm| vie||
0091 0
039|a20191129140523|bkhangtt|c20170726155442|dthanhhuong|y20160303143352|zhaonh
082|a355.07|bGI-T
245|aGiáo trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh :. |nT. 1 / : |bDùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng /. / |cĐào Huy Hiệp, Nguyễn Mạnh Hưởng, Lưu Ngọc Hải...;.
250|aTái bản lần thứ 5, có sửa chữa và bổ sung
260|aH. : |bGiáo dục, |c2013
300|a227tr. ; |c24cm
520|aGiới thiệu một số nội dung về đường lối quân sự của Đảng; Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ tổ quốc; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân; Chiến tranh nhân dân; Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, dân quân tự vệ; Phòng chống " Diễn biến hòa bình", bảo vệ an ninh Quốc Gia...
653|aAn ninh
653|aGiáo dục Quốc phòng
690|aNgành Khoa học cơ bản
700|aĐào Huy Hiệp
700|aLưu Ngọc Khải
700|aNguyễn Mạnh Hưởng
852|bKho Giáo trình khác|j(211): 102001199-243, 102010127-45, 102016304-96, 102016592-645
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|jĐọc: VĐ2280 (5 cuốn): 303001694-8
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/gt_khac/giao_trinh_giao_duc_quoc_phong_an_ninh_t1thumbimagethumbimage.jpg
890|a216|b556|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102010127 Kho Giáo trình khác 335 GI-T Giáo trình khác 46
2 102010128 Kho Giáo trình khác 335 GI-T Giáo trình khác 47
3 102010129 Kho Giáo trình khác 335 GI-T Giáo trình khác 48
4 102010130 Kho Giáo trình khác 335 GI-T Giáo trình khác 49
5 102010131 Kho Giáo trình khác 335 GI-T Giáo trình khác 50
6 102010132 Kho Giáo trình khác 335 GI-T Giáo trình khác 51
7 102010133 Kho Giáo trình khác 335 GI-T Giáo trình khác 52
8 102010134 Kho Giáo trình khác 335 GI-T Giáo trình khác 53
9 102010135 Kho Giáo trình khác 335 GI-T Giáo trình khác 54
10 102010136 Kho Giáo trình khác 335 GI-T Giáo trình khác 55 Hạn trả:05-02-2020