Giáo trình khác
530 DƯ-T
Vật lý đại cương /
DDC 530
Tác giả CN Dương Hải Triều
Nhan đề Vật lý đại cương / Dương Hải Triều;
Thông tin xuất bản H. : Giao thông vận tải, 2006
Mô tả vật lý 348 tr. ; 27cm
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản nhất về vật lí đại cương như: cơ học, nhiệt học, điện-từ, cơ học tương đối, quang học, vật lí lượng tử
Từ khóa tự do Vật lý
Từ khóa tự do Giáo trình
Địa chỉ Kho Giáo trình khác(567): 102001523-35, 102001650-69, 102001711-6, 102002557-96, 102005710-59, 102008570-629, 102010836-1005, 102014677-748, 102015750-822, 102015968-6030
000 00000nam a2200000 4500
0013688
002512
003TVMDC
004317E7B41-CB71-4962-98D3-5A354AFE6DB4
005201609151426
008041025s2006 vm| vie||
0091 0
039|a20160915142623|bhuudo|c20160816160155|dhuudo|y20160303143308|zhaonh
082|a530 |bDƯ-T
100|aDương Hải Triều
245|aVật lý đại cương / |cDương Hải Triều;
260|aH. : |bGiao thông vận tải, |c2006
300|a348 tr. ; |c27cm
520|aTrình bày những nội dung cơ bản nhất về vật lí đại cương như: cơ học, nhiệt học, điện-từ, cơ học tương đối, quang học, vật lí lượng tử
653|aVật lý
653|aGiáo trình
852|bKho Giáo trình khác|j(567): 102001523-35, 102001650-69, 102001711-6, 102002557-96, 102005710-59, 102008570-629, 102010836-1005, 102014677-748, 102015750-822, 102015968-6030
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/giaotrinhkhac/2016/v/vatlydaicuong/vatlydaicuong_001.jpg
890|a567|b1530|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102001651 Kho Giáo trình khác 530 DƯ-T Giáo trình khác 15 Hạn trả:19-04-2016
2 102001657 Kho Giáo trình khác 530 DƯ-T Giáo trình khác 21 Hạn trả:20-04-2016
3 102002565 Kho Giáo trình khác 530 DƯ-T Giáo trình khác 48 Hạn trả:23-04-2016
4 102002579 Kho Giáo trình khác 530 DƯ-T Giáo trình khác 62 Hạn trả:23-04-2016
5 102002557 Kho Giáo trình khác 530 DƯ-T Giáo trình khác 40 Hạn trả:24-04-2016
6 102005718 Kho Giáo trình khác 530 DƯ-T Giáo trình khác 88 Hạn trả:16-05-2016
7 102005737 Kho Giáo trình khác 530 DƯ-T Giáo trình khác 107 Hạn trả:22-05-2016
8 102005751 Kho Giáo trình khác 530 DƯ-T Giáo trình khác 121 Hạn trả:04-06-2016
9 102008589 Kho Giáo trình khác 530 DƯ-T Giáo trình khác 149 Hạn trả:22-08-2016
10 102001655 Kho Giáo trình khác 530 DƯ-T Giáo trình khác 19 Hạn trả:15-10-2016
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 57