• Bài giảng MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 665.5 LÊ-L
    Nhan đề: Giáo trình thu gom - xử lý dầu - khí - nước :
DDC 665.5
Tác giả CN Lê Xuân Lân
Nhan đề Giáo trình thu gom - xử lý dầu - khí - nước : Dùng cho ngành kỹ thuật dầu khí / Lê Xuân Lân
Thông tin xuất bản H. : Đại học Mỏ - Địa Chất, 2005
Mô tả vật lý 270tr. ; 27cm
Phụ chú ĐTTS : Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Từ khóa tự do Dầu khí
Từ khóa tự do Xử lý dầu
Từ khóa tự do xử lý khí
Từ khóa tự do xử lý nước
Địa chỉ Kho Giáo trình nội sinh(42): 101006023-38, 101015441-4, 101017671-82, 101020643-52
000 00000nam a2200000 4500
0013464
002513
003TVMDC
004FC1B4147-3D26-4469-946A-B982A286A44D
005202002111419
008041025s2005 vm| vie||
0091 0
039|a20200211141922|b0489|c20200211105651|d0489|y20160303143207|zhaonh
082|a665.5 |bLÊ-L
100|aLê Xuân Lân
245|aGiáo trình thu gom - xử lý dầu - khí - nước : |bDùng cho ngành kỹ thuật dầu khí / |cLê Xuân Lân
260|aH. : |bĐại học Mỏ - Địa Chất, |c2005
300|a270tr. ; |c27cm
500|aĐTTS : Trường Đại học Mỏ - Địa chất
653|aDầu khí
653|aXử lý dầu
653|axử lý khí
653|axử lý nước
852|bKho Giáo trình nội sinh|j(42): 101006023-38, 101015441-4, 101017671-82, 101020643-52
890|a42|b403|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101015441 Kho Giáo trình nội sinh 665.5 LÊ-L Giáo trình nội sinh 17
2 101015442 Kho Giáo trình nội sinh 665.5 LÊ-L Giáo trình nội sinh 18
3 101015443 Kho Giáo trình nội sinh 665.5 LÊ-L Giáo trình nội sinh 19
4 101015444 Kho Giáo trình nội sinh 665.5 LÊ-L Giáo trình nội sinh 20
5 101006023 Kho Giáo trình nội sinh 665.5 LÊ-L Giáo trình nội sinh 1
6 101006024 Kho Giáo trình nội sinh 665.5 LÊ-L Giáo trình nội sinh 2
7 101006025 Kho Giáo trình nội sinh 665.5 LÊ-L Giáo trình nội sinh 3
8 101006026 Kho Giáo trình nội sinh 665.5 LÊ-L Giáo trình nội sinh 4 Hạn trả:15-07-2021
9 101006027 Kho Giáo trình nội sinh 665.5 LÊ-L Giáo trình nội sinh 5
10 101006028 Kho Giáo trình nội sinh 665.5 LÊ-L Giáo trình nội sinh 6