• Bài giảng MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 657 NH-T
    Nhan đề: Giáo trình kế toán quản trị /
DDC 657
Tác giả CN Nhâm Văn Toán
Nhan đề Giáo trình kế toán quản trị / Nhâm Văn Toán (chủ biên), Phạm Thị Hồng Hạnh
Thông tin xuất bản H. : Đại học Mỏ - Địa Chất, 2004
Mô tả vật lý 183 tr. ; 28 cm
Phụ chú ĐTTS: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Tóm tắt Những vấn đề cơ bản của kế toán quản trị: Phân loại chi phí, các loại giá chi phí, phân tích mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng, lợi nhuận, lập dự toán ngân sách hoạt động kinh doanh, phân tích báo cáo tài chính, thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định ngắn hạn, dài hạn,...
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kế toán Quản trị
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Hồng Hạnh
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình nội sinh(104): 101013660-83, 101017240-69, 101018556-68, 101023241-77
000 00000nam a2200000 4500
0013293
002513
003TVMDC
004A9F7A5A5-FCC2-47EA-B0AA-404DEC246EC5
005201710160858
008041025s2004 vm| vie||
0091 0
039|a20171016085752|bhuudo|c20160916141706|dhuudo|y20160303143124|zhaonh
082|a657 |bNH-T
100|aNhâm Văn Toán
245|aGiáo trình kế toán quản trị / |cNhâm Văn Toán (chủ biên), Phạm Thị Hồng Hạnh
260|aH. : |bĐại học Mỏ - Địa Chất, |c2004
300|a183 tr. ; |c28 cm
500|aĐTTS: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
520|aNhững vấn đề cơ bản của kế toán quản trị: Phân loại chi phí, các loại giá chi phí, phân tích mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng, lợi nhuận, lập dự toán ngân sách hoạt động kinh doanh, phân tích báo cáo tài chính, thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định ngắn hạn, dài hạn,...
653|aGiáo trình
653|aKế toán Quản trị
700|aPhạm Thị Hồng Hạnh
852|aHUMG|bKho Giáo trình nội sinh|j(104): 101013660-83, 101017240-69, 101018556-68, 101023241-77
890|a104|b627|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101013660 Kho Giáo trình nội sinh 657 NH-T Giáo trình nội sinh 1
2 101013661 Kho Giáo trình nội sinh 657 NH-T Giáo trình nội sinh 2
3 101013662 Kho Giáo trình nội sinh 657 NH-T Giáo trình nội sinh 3
4 101013663 Kho Giáo trình nội sinh 657 NH-T Giáo trình nội sinh 4
5 101013664 Kho Giáo trình nội sinh 657 NH-T Giáo trình nội sinh 5
6 101013665 Kho Giáo trình nội sinh 657 NH-T Giáo trình nội sinh 6
7 101013666 Kho Giáo trình nội sinh 657 NH-T Giáo trình nội sinh 7
8 101013667 Kho Giáo trình nội sinh 657 NH-T Giáo trình nội sinh 8
9 101013668 Kho Giáo trình nội sinh 657 NH-T Giáo trình nội sinh 9
10 101013669 Kho Giáo trình nội sinh 657 NH-T Giáo trình nội sinh 10