• Bài giảng MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 657 NG-L
    Nhan đề: Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp/ :
DDC 657
Tác giả CN Nguyễn Duy Lạc
Nhan đề Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp/ : Tài liệu lưu hành nội bộ
Nhan đề Nguyễn Duy Lạc (chủ biên), Bùi Thị Thu Thủy, Phí Thị Kim Thư...
Thông tin xuất bản H. : Đại học Mỏ - Địa Chất, 2004
Mô tả vật lý 314tr. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS : Trường Đại học Mỏ-Địa chất
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do Kế toán
Tác giả(bs) CN Phí Thị Kim Thư
Tác giả(bs) CN Bùi Thị Thu Thủy
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình nội sinh(83): 101005042-9, 101013649-59, 101017270-97, 101018355-68, 101023219-40
000 00000nam a2200000 4500
0013216
002513
003TVMDC
004B6039746-7B79-489E-AA6B-ACDD508721B4
005201710160859
008041025s2004 vm| vie||
0091 0
039|a20171016085930|bhuudo|c20160721101715|dduytran|y20160303143105|zhaonh
082|a657 |bNG-L
100|aNguyễn Duy Lạc
245|aGiáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp/ : |bTài liệu lưu hành nội bộ
245|cNguyễn Duy Lạc (chủ biên), Bùi Thị Thu Thủy, Phí Thị Kim Thư...
260|aH. : |bĐại học Mỏ - Địa Chất, |c2004
300|a314tr. ; |c29cm
500|aĐTTS : Trường Đại học Mỏ-Địa chất
653|aDoanh nghiệp
653|aKinh tế
653|aTài chính
653|aKế toán
700|aPhí Thị Kim Thư
700|aBùi Thị Thu Thủy
852|aHUMG|bKho Giáo trình nội sinh|j(83): 101005042-9, 101013649-59, 101017270-97, 101018355-68, 101023219-40
890|a83|b627|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101013649 Kho Giáo trình nội sinh 657 NG-L Giáo trình nội sinh 9
2 101013650 Kho Giáo trình nội sinh 657 NG-L Giáo trình nội sinh 10 Hạn trả:25-11-2019
3 101013651 Kho Giáo trình nội sinh 657 NG-L Giáo trình nội sinh 11
4 101013652 Kho Giáo trình nội sinh 657 NG-L Giáo trình nội sinh 12
5 101013653 Kho Giáo trình nội sinh 657 NG-L Giáo trình nội sinh 13
6 101013654 Kho Giáo trình nội sinh 657 NG-L Giáo trình nội sinh 14
7 101013655 Kho Giáo trình nội sinh 657 NG-L Giáo trình nội sinh 15 Hạn trả:17-02-2020
8 101013656 Kho Giáo trình nội sinh 657 NG-L Giáo trình nội sinh 16
9 101013657 Kho Giáo trình nội sinh 657 NG-L Giáo trình nội sinh 17
10 101013658 Kho Giáo trình nội sinh 657 NG-L Giáo trình nội sinh 18 Hạn trả:25-11-2019