• Bài giảng MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 621.38 PH-H
    Nhan đề: Giáo trình đo lường các đại lượng điện và không điện :
DDC 621.38
Tác giả CN Phạm Công Hòa
Nhan đề Giáo trình đo lường các đại lượng điện và không điện : Dùng cho sinh viên chuyên ngành Điện - Điện tử / Phạm Công Hoà;
Thông tin xuất bản H. : Đại học Mỏ - Địa Chất, 2004
Mô tả vật lý 164tr. ; 30cm
Phụ chú ĐTTS : Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Từ khóa tự do Điện tử
Từ khóa tự do cơ điện
Từ khóa tự do đo lường điện
Địa chỉ Kho Giáo trình nội sinh(43): 101004356-75, 101012812-34
000 00000nam a2200000 4500
0013206
002513
003TVMDC
00428B0C3F9-2FDC-4A02-AF92-C377F19F88FB
005201801020943
008041025s2004 vm| vie||
0091 0
039|a20180102094342|bduytran|c20160511105442|dhoanghien|y20160303143102|zhaonh
082|a621.38 |bPH-H
100|aPhạm Công Hòa
245|aGiáo trình đo lường các đại lượng điện và không điện : |bDùng cho sinh viên chuyên ngành Điện - Điện tử / |cPhạm Công Hoà;
260|aH. : |bĐại học Mỏ - Địa Chất, |c2004
300|a164tr. ; |c30cm
500|aĐTTS : Trường Đại học Mỏ - Địa chất
653|aĐiện tử
653|acơ điện
653|ađo lường điện
852|bKho Giáo trình nội sinh|j(43): 101004356-75, 101012812-34
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/gt_mdc/2017/đ/doluongcacdailuongdienvakhongdien(2004)_001.jpg
890|a43|b248|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101012812 Kho Giáo trình nội sinh 621.38 PH-H Giáo trình nội sinh 21 Hạn trả:06-09-2021
2 101012813 Kho Giáo trình nội sinh 621.38 PH-H Giáo trình nội sinh 22
3 101012814 Kho Giáo trình nội sinh 621.38 PH-H Giáo trình nội sinh 23
4 101012815 Kho Giáo trình nội sinh 621.38 PH-H Giáo trình nội sinh 24
5 101012816 Kho Giáo trình nội sinh 621.38 PH-H Giáo trình nội sinh 25
6 101012817 Kho Giáo trình nội sinh 621.38 PH-H Giáo trình nội sinh 26
7 101012818 Kho Giáo trình nội sinh 621.38 PH-H Giáo trình nội sinh 27
8 101012819 Kho Giáo trình nội sinh 621.38 PH-H Giáo trình nội sinh 28
9 101012820 Kho Giáo trình nội sinh 621.38 PH-H Giáo trình nội sinh 29
10 101012821 Kho Giáo trình nội sinh 621.38 PH-H Giáo trình nội sinh 30