Giáo trình khác
519.2076 TÔ-Q
Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê /
DDC 519.2076
Tác giả CN Tống Đình Quỳ
Nhan đề Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê / Tống Đình Quỳ
Lần xuất bản In lần thứ 2
Thông tin xuất bản H. : Đại học quốc gia Hà nội, 2003
Mô tả vật lý 217tr. ; 20,5cm
Tóm tắt Giới thiệu 6 chương, chia làm 3 phần: tóm tắt lý thuyết, một số bài giải mẫu và các bài luyện tập, bài tập nâng cao và các phụ lục, các bảng số với hướng dẫn tra cứu
Từ khóa tự do Xác suất thống kê
Từ khóa tự do Thống kê toán
Địa chỉ Kho Giáo trình khác(318): 102000228-9, 102000231-61, 102008630-905, 102009106-14
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ1802 (05 cuốn): 303005326-30
000 00000nam a2200000 4500
0013073
002512
003TVMDC
00456985815-F0CC-47FA-8BA6-3A3047509D65
005201803271014
008041025s2003 vm| vie||
0091 0
039|a20180327101407|bminhnguyet|c20180327101058|dminhnguyet|y20160303143027|zhaonh
082|a519.2076|bTÔ-Q
100|aTống Đình Quỳ
245|aHướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê / |cTống Đình Quỳ
250|aIn lần thứ 2
260|aH. : |bĐại học quốc gia Hà nội, |c2003
300|a217tr. ; |c20,5cm
520|aGiới thiệu 6 chương, chia làm 3 phần: tóm tắt lý thuyết, một số bài giải mẫu và các bài luyện tập, bài tập nâng cao và các phụ lục, các bảng số với hướng dẫn tra cứu
653|aXác suất thống kê
653|aThống kê toán
690|aNgành Khoa học cơ bản
852|bKho Giáo trình khác|j(318): 102000228-9, 102000231-61, 102008630-905, 102009106-14
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ1802 (05 cuốn): 303005326-30
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/giaotrinhkhac/huongdangiaibaitapxacsuatthongkethumbimage.jpg
890|a323|b997|c0|d0
>
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303005330 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 519.2076 TÔ-Q Sách tham khảo Việt 323
2 303005329 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 519.2076 TÔ-Q Sách tham khảo Việt 322
3 303005328 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 519.2076 TÔ-Q Sách tham khảo Việt 321
4 303005327 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 519.2076 TÔ-Q Sách tham khảo Việt 320
5 303005326 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 519.2076 TÔ-Q Sách tham khảo Việt 319
6 102009114 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 318
7 102009113 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 317
8 102009112 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 316
9 102009111 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 315
10 102009110 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 314 Hạn trả:04-12-2019
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 33 
Không có liên kết tài liệu số nào