Giáo trình khác
519.2 TÔ-Q
Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê /
DDC 519.2
Tác giả CN Tống Đình Quỳ
Nhan đề Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê / Tống Đình Quỳ;
Lần xuất bản In lần thứ 2
Thông tin xuất bản H. : Bách khoa - Hà Nội, 2003
Mô tả vật lý 217tr. ; 20,5cm
Từ khóa tự do Xác suất thống kê
Địa chỉ Kho Giáo trình khác(318): 102000228-9, 102000231-61, 102008630-905, 102009106-14
000 00000nam a2200000 4500
0013073
002512
003TVMDC
00456985815-F0CC-47FA-8BA6-3A3047509D65
005201603051003
008041025s2003 vm| vie||
0091 0
039|a20160305100337|bquangphu|c20160304094637|dhaonh|y20160303143027|zhaonh
082|a519.2 |bTÔ-Q
100|aTống Đình Quỳ
245|aHướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê / |cTống Đình Quỳ;
250|aIn lần thứ 2
260|aH. : |bBách khoa - Hà Nội, |c2003
300|a217tr. ; |c20,5cm
653|aXác suất thống kê
852|bKho Giáo trình khác|j(318): 102000228-9, 102000231-61, 102008630-905, 102009106-14
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/giaotrinhkhac/huongdangiaibaitapxacsuatthongkethumbimage.jpg
890|a318|b585|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102000228 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 1
2 102000229 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 2 Hạn trả:12-03-2018
3 102000231 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 4
4 102000232 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 5
5 102000233 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 6
6 102000234 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 7 Hạn trả:15-10-2016
7 102000235 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 8 Hạn trả:15-03-2018
8 102000236 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 9
9 102000237 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 10 Hạn trả:15-03-2018
10 102000238 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 11
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 32 
Không có liên kết tài liệu số nào