• Giáo trình MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 343.597 PH-C
    Nhan đề: Giáo trình pháp luật về doanh nghiệp /
DDC 343.597
Tác giả CN Phí Mạnh Cường
Nhan đề Giáo trình pháp luật về doanh nghiệp / Phí Mạnh Cường (Ch.b), Nguyễn Thị Ngọc Anh
Thông tin xuất bản H. : Giao thông vận tải, 2023
Mô tả vật lý 210tr. ; 27cm.
Tóm tắt Sách gồm 7 chương: Khái quát pháp luật về doanh nghiệp; Những quy định chung về doanh nghiệp; Pháp luật về công ty trách nhiệm hữu hạn; Pháp luật về công ty cổ phần; Pháp luật về doanh nghiệp nhà nước; Pháp luật về công ty hợp danh; Pháp luật về doanh nghiệp tư nhân.
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Pháp luật
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình nội sinhQ1357(180): 101030410-589
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3VĐ5386(2): 303012306-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129614
002511
004B12CE6AC-1A9A-4383-B2A1-6B74ADCB6554
005202311161007
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c154440
039|a20231116100729|bthanhhuong|c20231116100403|dthanhhuong|y20231116100153|zthanhhuong
082 |a343.597|bPH-C
100 |aPhí Mạnh Cường
245 |aGiáo trình pháp luật về doanh nghiệp / |cPhí Mạnh Cường (Ch.b), Nguyễn Thị Ngọc Anh
260 |aH. : |bGiao thông vận tải, |c2023
300 |a210tr. ; |c27cm.
520 |aSách gồm 7 chương: Khái quát pháp luật về doanh nghiệp; Những quy định chung về doanh nghiệp; Pháp luật về công ty trách nhiệm hữu hạn; Pháp luật về công ty cổ phần; Pháp luật về doanh nghiệp nhà nước; Pháp luật về công ty hợp danh; Pháp luật về doanh nghiệp tư nhân.
653 |aDoanh nghiệp
653 |aPháp luật
690 |aNgành Kinh tế và quản trị kinh doanh
691 |aChuyên ngành Tài chính doanh nghiệp
852|aHUMG|bKho Giáo trình nội sinh|jQ1357(180): 101030410-589
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|jVĐ5386(2): 303012306-7
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/stk _tv/11.12.2022/29614.jpg
890|a182
900 |aPhòng đào tạo 2023
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101030551 Kho Giáo trình nội sinh 343.597 PH-C Giáo trình nội sinh 142
2 101030574 Kho Giáo trình nội sinh 343.597 PH-C Giáo trình nội sinh 165
3 101030459 Kho Giáo trình nội sinh 343.597 PH-C Giáo trình nội sinh 50
4 101030482 Kho Giáo trình nội sinh 343.597 PH-C Giáo trình nội sinh 73
5 101030428 Kho Giáo trình nội sinh 343.597 PH-C Giáo trình nội sinh 19
6 101030505 Kho Giáo trình nội sinh 343.597 PH-C Giáo trình nội sinh 96
7 101030528 Kho Giáo trình nội sinh 343.597 PH-C Giáo trình nội sinh 119
8 101030545 Kho Giáo trình nội sinh 343.597 PH-C Giáo trình nội sinh 136
9 101030451 Kho Giáo trình nội sinh 343.597 PH-C Giáo trình nội sinh 42
10 101030534 Kho Giáo trình nội sinh 343.597 PH-C Giáo trình nội sinh 125