• Giáo trình MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 551 NG-N
    Nhan đề: Giáo trình thiết kế và tổ chức thi công xử lý nền đất yếu /
DDC 551
Tác giả CN Nguyễn Thị Nụ
Nhan đề Giáo trình thiết kế và tổ chức thi công xử lý nền đất yếu / Nguyễn Thị Nụ, Bùi Trường Sơn (Đồng Ch.b), Bùi Văn Bình
Thông tin xuất bản H. : Giao thông vận tải, 2023
Mô tả vật lý 210tr. ; 27cm.
Tóm tắt Sách cung cấp những kiến thức, nguyên lý thiết kế và tổ chức thi công một số giải pháp xử lý nền đất yếu chủ yếu được sử dụng phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Sách gồm 5 chương: Những vấn đề chung; Đệm cát và bệ phản áp; Thiết bị tiêu thoát nước thẳng đứng kết hợp với gia tải trước; Trụ vật liệu rời; Cọc đất xi măng.
Từ khóa tự do Xử lý
Từ khóa tự do Nền đất yếu
Tác giả(bs) CN Bùi Văn Bình
Tác giả(bs) CN Bùi Trường Sơn (Ch.b)
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình nội sinhQ1355(30): 101030200-29
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3VĐ5384(2): 303012302-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129612
002511
0045789CBA0-B6A2-474D-8414-5390B41C9F07
005202311151450
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c287000
039|a20231115145033|bthanhhuong|c20231115144848|dthanhhuong|y20231115085537|zthanhhuong
082 |a551|bNG-N
100 |aNguyễn Thị Nụ
245 |aGiáo trình thiết kế và tổ chức thi công xử lý nền đất yếu / |cNguyễn Thị Nụ, Bùi Trường Sơn (Đồng Ch.b), Bùi Văn Bình
260 |aH. : |bGiao thông vận tải, |c2023
300 |a210tr. ; |c27cm.
520 |aSách cung cấp những kiến thức, nguyên lý thiết kế và tổ chức thi công một số giải pháp xử lý nền đất yếu chủ yếu được sử dụng phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Sách gồm 5 chương: Những vấn đề chung; Đệm cát và bệ phản áp; Thiết bị tiêu thoát nước thẳng đứng kết hợp với gia tải trước; Trụ vật liệu rời; Cọc đất xi măng.
653 |aXử lý
653 |aNền đất yếu
690 |aNgành Khoa học và kỹ thuật địa chất
691 |aChuyên ngành Địa chất công trình - Địa kỹ thuật
700 |aBùi Văn Bình
700 |aBùi Trường Sơn (Ch.b)
852|aHUMG|bKho Giáo trình nội sinh|jQ1355(30): 101030200-29
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|jVĐ5384(2): 303012302-3
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/stk _tv/11.12.2022/29612.jpg
890|a32
900 |aPhòng đào tạo 2023
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101030225 Kho Giáo trình nội sinh 551 NG-N Giáo trình nội sinh 26
2 101030208 Kho Giáo trình nội sinh 551 NG-N Giáo trình nội sinh 9
3 101030202 Kho Giáo trình nội sinh 551 NG-N Giáo trình nội sinh 3
4 101030216 Kho Giáo trình nội sinh 551 NG-N Giáo trình nội sinh 17
5 101030222 Kho Giáo trình nội sinh 551 NG-N Giáo trình nội sinh 23
6 101030228 Kho Giáo trình nội sinh 551 NG-N Giáo trình nội sinh 29
7 101030205 Kho Giáo trình nội sinh 551 NG-N Giáo trình nội sinh 6
8 101030219 Kho Giáo trình nội sinh 551 NG-N Giáo trình nội sinh 20
9 101030200 Kho Giáo trình nội sinh 551 NG-N Giáo trình nội sinh 1
10 101030214 Kho Giáo trình nội sinh 551 NG-N Giáo trình nội sinh 15