• Giáo trình MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 352.44 GI-T
    Nhan đề: Giáo trình quản lý thuế /
DDC 352.44
Nhan đề Giáo trình quản lý thuế / Bùi Thị Thu Thuỷ, Phan Hữu Nghị (Đồng Ch.b), Nguyễn Thị Kim Oanh, Bùi Đỗ Vân.
Thông tin xuất bản H. : Giao thông vận tải, 2023
Mô tả vật lý 234tr. ; 27cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Tóm tắt Sách gồm 3 phần với 9 chương cung cấp kiến thức từ Thuế và Chính sách thuế (Phần 1) đến Quản lý thuế (Phần 2) và Quản lý thuế của Việt Nam (Phần 3).
Từ khóa tự do Chính sách thuế
Từ khóa tự do Thuế
Từ khóa tự do Quản lý thuế
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Kim Oanh
Tác giả(bs) CN Bùi Thị Thu Thuỷ (Ch.b)
Tác giả(bs) CN Phan Hữu Nghị (Ch.b)
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình nội sinhQ1352(170): 101029826-995
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3VĐ5381(2): 303012296-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129609
002511
004CC89ECEC-4D02-4A74-9903-D17CA0DB463B
005202310191547
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c170300
039|a20231019154708|bthanhhuong|c20231019154521|dthanhhuong|y20231019154219|zthanhhuong
082 |a352.44|bGI-T
245 |aGiáo trình quản lý thuế / |cBùi Thị Thu Thuỷ, Phan Hữu Nghị (Đồng Ch.b), Nguyễn Thị Kim Oanh, Bùi Đỗ Vân.
260 |aH. : |bGiao thông vận tải, |c2023
300 |a234tr. ; |c27cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
520 |aSách gồm 3 phần với 9 chương cung cấp kiến thức từ Thuế và Chính sách thuế (Phần 1) đến Quản lý thuế (Phần 2) và Quản lý thuế của Việt Nam (Phần 3).
653 |aChính sách thuế
653 |aThuế
653 |aQuản lý thuế
690 |aNgành Kinh tế và quản trị kinh doanh
691 |aChuyên ngành Kế toán doanh nghiệp
700 |aNguyễn Thị Kim Oanh
700 |aBùi Thị Thu Thuỷ (Ch.b)
700 |aPhan Hữu Nghị (Ch.b)
852|aHUMG|bKho Giáo trình nội sinh|jQ1352(170): 101029826-995
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|jVĐ5381(2): 303012296-7
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/stk _tv/11.12.2022/29609.jpg
890|a172|b6
900 |aPhòng đào tạo 2023
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101029915 Kho Giáo trình nội sinh 352.44 GI-T Giáo trình nội sinh 92
2 101029938 Kho Giáo trình nội sinh 352.44 GI-T Giáo trình nội sinh 115
3 101029846 Kho Giáo trình nội sinh 352.44 GI-T Giáo trình nội sinh 23
4 101029869 Kho Giáo trình nội sinh 352.44 GI-T Giáo trình nội sinh 46
5 101029892 Kho Giáo trình nội sinh 352.44 GI-T Giáo trình nội sinh 69
6 101029932 Kho Giáo trình nội sinh 352.44 GI-T Giáo trình nội sinh 109
7 101029969 Kho Giáo trình nội sinh 352.44 GI-T Giáo trình nội sinh 146
8 101029875 Kho Giáo trình nội sinh 352.44 GI-T Giáo trình nội sinh 52
9 101029886 Kho Giáo trình nội sinh 352.44 GI-T Giáo trình nội sinh 63
10 101029829 Kho Giáo trình nội sinh 352.44 GI-T Giáo trình nội sinh 6