• Sách TK Tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 338.10286 NG-D
    Nhan đề: Xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn mới ở Việt Nam gắn liền với bảo vệ môi trường /
DDC 338.10286
Tác giả CN Nguyễn Duy Dũng
Nhan đề Xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn mới ở Việt Nam gắn liền với bảo vệ môi trường / Nguyễn Duy Dũng
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng
Mô tả vật lý 240tr. ; 21cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề về xây dựng ông thôn mới, quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn. Các vấn đề môi trường nông thôn. Xây dựng hệ thống công trình phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế nông thôn ở Việt Nam.
Từ khóa tự do Kinh tế nông thôn
Từ khóa tự do Bảo vệ môi trường
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3VĐ5216(3): 303011801-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128752
00211
004F5D97633-3DE2-4F17-A458-06A8069DCC77
005202209261035
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20220926103532|b100689|c20220926103115|d100689|y20220919100936|z100689
082 |a338.10286|bNG-D
100 |aNguyễn Duy Dũng
245 |aXây dựng và phát triển kinh tế nông thôn mới ở Việt Nam gắn liền với bảo vệ môi trường / |cNguyễn Duy Dũng
260 |aH. : |bXây dựng
300 |a240tr. ; |c21cm.
520 |aTrình bày một số vấn đề về xây dựng ông thôn mới, quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn. Các vấn đề môi trường nông thôn. Xây dựng hệ thống công trình phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế nông thôn ở Việt Nam.
653 |aKinh tế nông thôn
653 |aBảo vệ môi trường
690 |aNgành Môi trường
691 |aChuyên ngành Kỹ thuật môi trường
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|jVĐ5216(3): 303011801-3
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/stk _tv/9.2022/28752.jpg
890|a3
900 |aBiếu|bNXB Xây dựng
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303011801 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 338.10286 NG-D Sách tham khảo Việt 1
2 303011802 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 338.10286 NG-D Sách tham khảo Việt 2
3 303011803 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 338.10286 NG-D Sách tham khảo Việt 3