• Sách TK Tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 324.2 CÂ-N
    Nhan đề: Cẩm nang tổ chức các hoạt động công tác thanh thiếu niên
DDC 324.2
Nhan đề Cẩm nang tổ chức các hoạt động công tác thanh thiếu niên
Thông tin xuất bản H. : Thanh niên, 2021
Mô tả vật lý 383tr. ; 21cm.
Tóm tắt Trình bày các kỹ năng cụ thể: Lập kế hoạch, giao tiếp, nói trước công chúng, tổ chức mít tinh, lễ hội, hội trại, hội thao, các trò chơi; các phong trào hành động cách mạng: Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc và 3 chương trình hành động với thanh niên: Đồng hành với thanh niên trong học tập, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần.
Từ khóa tự do Công tác đoàn
Từ khóa tự do Cẩm nang
Từ khóa tự do Thanh niên
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 1VM5212(6): 103007193-8
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3VĐ2626(2): 303011741-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128749
00211
0042857DF91-E2B3-44CA-9A46-6D4DEE04A8B4
005202208160911
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20220816091152|b100689|y20220816090941|z100689
082 |a324.2|bCÂ-N
245 |aCẩm nang tổ chức các hoạt động công tác thanh thiếu niên
260 |aH. : |bThanh niên, |c2021
300 |a383tr. ; |c21cm.
520 |aTrình bày các kỹ năng cụ thể: Lập kế hoạch, giao tiếp, nói trước công chúng, tổ chức mít tinh, lễ hội, hội trại, hội thao, các trò chơi; các phong trào hành động cách mạng: Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc và 3 chương trình hành động với thanh niên: Đồng hành với thanh niên trong học tập, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần.
653 |aCông tác đoàn
653 |aCẩm nang
653 |aThanh niên
690 |aNgành Khoa học Cơ bản
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 1|jVM5212(6): 103007193-8
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|jVĐ2626(2): 303011741-2
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/stk _tv/8.2022/28749.jpg
890|a8
900 |aBiếu
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303011742 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 324.2 CÂ-N Sách tham khảo Việt 2
2 103007193 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 324.2 CÂ-N Sách tham khảo Việt 3
3 103007194 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 324.2 CÂ-N Sách tham khảo Việt 4
4 103007195 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 324.2 CÂ-N Sách tham khảo Việt 5
5 103007196 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 324.2 CÂ-N Sách tham khảo Việt 6
6 103007197 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 324.2 CÂ-N Sách tham khảo Việt 7
7 103007198 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 324.2 CÂ-N Sách tham khảo Việt 8
8 303011741 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 324.2 CÂ-N Sách tham khảo Việt 1