• Đề tài
  • Ký hiệu PL/XG: KT
    Nhan đề: Tăng cường quản lý vật tư tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai :
DDC
Tác giả CN Phạm Đức Quang
Nhan đề Tăng cường quản lý vật tư tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai : Luận văn thạc sĩ kinh tế / Phạm Đức Quang
Mô tả vật lý 132tr. ; 30cm.01 đĩa CD
Tùng thư Kinh tế
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục và đào tạo: Trường Đh Mỏ - Địa chất
Phụ chú LV.7939
Thuật ngữ chủ đề Quản lý kinh tế
Từ khóa tự do Quản lý doanh nghiệp
Từ khóa tự do Quản lý vật tư
Từ khóa tự do Xuân Mai
Địa chỉ Trung tâm TTTV Trường ĐH Mỏ - Địa Chất
Tệp tin điện tử http://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/lalv/7900-7999/7939_phamducquang_001.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128747
00241
004EA687230-B1C5-432E-9BE7-15C373661A06
005202208160824
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20220816082444|bhoangthuy|y20220816081611|zhoangthuy
082 |bKT
100 |aPhạm Đức Quang
245 |aTăng cường quản lý vật tư tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai : |bLuận văn thạc sĩ kinh tế / |cPhạm Đức Quang
300 |a132tr. ; |c30cm.|e01 đĩa CD
490 |aKinh tế
500 |aĐTTS: Bộ Giáo dục và đào tạo: Trường Đh Mỏ - Địa chất
500|aLV.7939
650 |aQuản lý kinh tế
653 |aQuản lý doanh nghiệp
653 |aQuản lý vật tư
653 |aXuân Mai
690 |aQuản lý kinh tế
852 |aTrung tâm TTTV Trường ĐH Mỏ - Địa Chất
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/lalv/7900-7999/7939_phamducquang_001.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào