DDC 622.2
Tác giả CN Nguyễn Huy Sính
Nhan đề Một số suy nghĩ về tìm kiếm mỏ / Nguyễn Huy Sính
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2020
Mô tả vật lý 390tr. ; 24cm.
Tóm tắt Sách gồm 3 phần: Về khái niệm "tìm mỏ"; Làm thế nào để tìm mỏ một cách có hiệu quả nhất? Địa chất và tìm mỏ ở Việt Nam.
Từ khóa tự do Tìm mỏ
Từ khóa tự do Địa chất
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Mỏ
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3VĐ5175(1): 303011590
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128745
00211
004A5E778F6-D3E8-480D-A8E8-2579D6A7F0CA
005202207291448
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c190000
039|a20220729144829|bthanhhuong|c20220729144331|dthanhhuong|y20220729144253|zthanhhuong
082 |a622.2|bNG-S
100 |aNguyễn Huy Sính
245 |aMột số suy nghĩ về tìm kiếm mỏ / |cNguyễn Huy Sính
260 |aH. : |bLao động, |c2020
300 |a390tr. ; |c24cm.
520 |aSách gồm 3 phần: Về khái niệm "tìm mỏ"; Làm thế nào để tìm mỏ một cách có hiệu quả nhất? Địa chất và tìm mỏ ở Việt Nam.
653 |aTìm mỏ
653 |aĐịa chất
653 |aViệt Nam
653 |aMỏ
690 |aNgành Mỏ
691 |aChuyên ngành Khai thác mỏ
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|jVĐ5175(1): 303011590
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/stk _tv/7.2022/28745.jpg
890|a1
900 |aPhạm Hồng Huấn KH & KT Địa chất tặng
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303011590 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 622.2 NG-S Sách tham khảo Việt 1