• Sách TK Tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 338.5 ĐI-M
    Nhan đề: Định mức lao động trong doanh nghiệp ngành công nghiệp than Việt Nam :
DDC 338.5
Nhan đề Định mức lao động trong doanh nghiệp ngành công nghiệp than Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Khánh (Ch.b), Ngô Thế Bính, Phạm Kiên Trung,...
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 181tr. ; 24cm.
Tóm tắt Sách gồm 3 chương: Cơ sở lý luận về định mức lao động trong doanh nghiệp. Thực trạng về định mức lao động trong doanh nghiệp ngành công nghiệp than Việt Nam; Quan điểm và giải pháp hoàn thiện định mức lao động trong doanh nghiệp ngành công nghiệp than Việt Nam.
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Than
Từ khóa tự do Công nghiệp
Từ khóa tự do Định mức lao động
Tác giả(bs) CN Phạm Kiên Trung
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Khánh (Ch.b)
Tác giả(bs) CN Ngô Thế Bính
Tác giả(bs) TT Lê Văn Chiến
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 1VM2591(3): 103007044-6
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3VĐ5172(2): 303011584-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128742
00211
00434F18EB0-19F9-4746-87CA-9EA744B24E75
005202207290938
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220729093842|bthanhhuong|c20220729093725|dthanhhuong|y20220729093004|zthanhhuong
082 |a338.5|bĐI-M
245 |aĐịnh mức lao động trong doanh nghiệp ngành công nghiệp than Việt Nam : |bSách chuyên khảo / |cNguyễn Ngọc Khánh (Ch.b), Ngô Thế Bính, Phạm Kiên Trung,...
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2022
300 |a181tr. ; |c24cm.
520 |aSách gồm 3 chương: Cơ sở lý luận về định mức lao động trong doanh nghiệp. Thực trạng về định mức lao động trong doanh nghiệp ngành công nghiệp than Việt Nam; Quan điểm và giải pháp hoàn thiện định mức lao động trong doanh nghiệp ngành công nghiệp than Việt Nam.
653 |aDoanh nghiệp
653 |aThan
653 |aCông nghiệp
653 |aĐịnh mức lao động
690 |aNgành Kinh tế và quản trị kinh doanh
691 |aChuyên ngành Quản trị kinh doanh
700 |aPhạm Kiên Trung
700 |aNguyễn Ngọc Khánh (Ch.b)
700 |aNgô Thế Bính
710 |aLê Văn Chiến
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 1|jVM2591(3): 103007044-6
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|jVĐ5172(2): 303011584-5
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/stk _tv/7.2022/28742.jpg
890|a5
900 |aBiếu/Nguyễn Ngọc Khánh BMKTQTDN mỏ
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103007044 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 338.5 ĐI-M Sách tham khảo Việt 1
2 303011584 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 338.5 ĐI-M Sách tham khảo Việt 4
3 303011585 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 338.5 ĐI-M Sách tham khảo Việt 5
4 103007045 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 338.5 ĐI-M Sách tham khảo Việt 2
5 103007046 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 338.5 ĐI-M Sách tham khảo Việt 3