• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: ĐC.01240
    Nhan đề: Đặc điểm thạch học các thành tạo địa chất khu vực Kim Bôi, Hòa Bình và tiềm năng tài nguyên du lịch tự nhiên :
DDC
Tác giả CN Trương Đức Tuấn
Nhan đề Đặc điểm thạch học các thành tạo địa chất khu vực Kim Bôi, Hòa Bình và tiềm năng tài nguyên du lịch tự nhiên : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật / Trương Đức Tuấn
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2022
Mô tả vật lý 125tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Địa chất
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Khoáng vật học và địa hóa học
Từ khóa tự do Du lịch tự nhiên
Từ khóa tự do Khu vực Kim Bôi
Từ khóa tự do Tài nguyên du lịch
Từ khóa tự do Thạch học
Tác giả(bs) CN Lê Tiến Dũng
Tác giả(bs) CN Tô Xuân Bản
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.08564
000 00000nam a2200000 a 4500
00128616
00232
003TVMDC
004C5A3C68A-05DC-4918-8FCA-D53DEB7C4C29
008 2022 vm| vie
0091 0
039|y20220705150725|zhuudo
082|bĐC.01240
100|aTrương Đức Tuấn
245|aĐặc điểm thạch học các thành tạo địa chất khu vực Kim Bôi, Hòa Bình và tiềm năng tài nguyên du lịch tự nhiên : |bLuận văn thạc sĩ kỹ thuật / |cTrương Đức Tuấn
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2022
300|a125tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aĐịa chất
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a8440205
650|aKhoáng vật học và địa hóa học
653|aDu lịch tự nhiên
653|aKhu vực Kim Bôi
653|aTài nguyên du lịch
653|aThạch học
700|aLê Tiến Dũng
700|aTô Xuân Bản
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.08564
952|jLV.08564
Không tìm thấy biểu ghi nào