• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: MO.00995
    Nhan đề: Đánh giá hiện trạng điều kiện vi khí hậu và đề xuất các giải pháp ngăn ngừa gia tăng nhiệt độ đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác tại Công ty than Khe Chàm - TKV :
DDC
Tác giả CN Bùi Quý Đông
Nhan đề Đánh giá hiện trạng điều kiện vi khí hậu và đề xuất các giải pháp ngăn ngừa gia tăng nhiệt độ đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác tại Công ty than Khe Chàm - TKV : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật / Bùi Quý Đông
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2022
Mô tả vật lý 79tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Mỏ
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Khai thác mỏ
Từ khóa tự do Than khe Chàm
Từ khóa tự do Vi khí hậu
Từ khóa tự do Khai thác
Từ khóa tự do Nhiệt độ
Tác giả(bs) CN Đào Văn Chi
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.08479
000 00000nam a2200000 a 4500
00128514
00232
003TVMDC
0046A088DB6-3E0A-461B-99FE-CBE89696D1F3
005202311081459
008 2022 vm| vie
0091 0
039|a20231108145941|b0489|y20220704101333|zhuudo
082|bMO.00995
100|aBùi Quý Đông
245|aĐánh giá hiện trạng điều kiện vi khí hậu và đề xuất các giải pháp ngăn ngừa gia tăng nhiệt độ đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác tại Công ty than Khe Chàm - TKV : |bLuận văn thạc sĩ kỹ thuật / |cBùi Quý Đông
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2022
300|a79tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aMỏ
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a8520603
650|aKhai thác mỏ
653|aThan khe Chàm
653|aVi khí hậu
653|aKhai thác
653|aNhiệt độ
700|aĐào Văn Chi
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.08479
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/lalv/8400-8499/8479_buiquydong_01.jpg
952|jLV.08479
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào