• Giáo trình khác
  • Ký hiệu PL/XG: 335.4346 GI-T
    Nhan đề: Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh :
DDC 335.4346
Nhan đề Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
Thông tin xuất bản H, : Chính trị Quốc gia sự thật, 2021
Mô tả vật lý 272tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo
Tóm tắt Giới thiệu khái niệm đối tượng phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh, cơ sở quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội......
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Tư tưởng
Từ khóa tự do Giáo trình
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình khác Mượn: Q1292 (197 cuốn): 102023469-665
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ4872 (02 cuốn): 303009568-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127870
002512
00479D9B32A-1518-4868-9127-89DC8D4E29A4
005202112090839
008 2021 vm| vie
0091 0
020 |c60000
039|a20211209083900|bhoangnga|c20211029152222|dhoangnga|y20211020154732|zhoangthuy
082 |a335.4346|bGI-T
245 |aGiáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : |bDành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
260 |aH, : |bChính trị Quốc gia sự thật, |c2021
300 |a272tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo
520 |aGiới thiệu khái niệm đối tượng phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh, cơ sở quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội......
653 |aHồ Chí Minh
653 |aTư tưởng
653 |aGiáo trình
690 |aNgành Khoa học Cơ bản
852|aHUMG|bKho Giáo trình khác|j Mượn: Q1292 (197 cuốn): 102023469-665
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ4872 (02 cuốn): 303009568-9
890|a199
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303009568 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 335.4346 GI-T Sách tham khảo Việt 1
2 303009569 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 335.4346 GI-T Sách tham khảo Việt 2
3 102023469 Kho Giáo trình khác 335.4346 GI-T Giáo trình khác 3
4 102023470 Kho Giáo trình khác 335.4346 GI-T Giáo trình khác 4
5 102023471 Kho Giáo trình khác 335.4346 GI-T Giáo trình khác 5
6 102023472 Kho Giáo trình khác 335.4346 GI-T Giáo trình khác 6
7 102023473 Kho Giáo trình khác 335.4346 GI-T Giáo trình khác 7
8 102023474 Kho Giáo trình khác 335.4346 GI-T Giáo trình khác 8
9 102023475 Kho Giáo trình khác 335.4346 GI-T Giáo trình khác 9
10 102023476 Kho Giáo trình khác 335.4346 GI-T Giáo trình khác 10