• Giáo trình khác
  • Ký hiệu PL/XG: 335.4346 GI-T
    Nhan đề: Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh :
DDC 335.4346
Nhan đề Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
Thông tin xuất bản H, : Chính trị Quốc gia sự thật, 2021
Mô tả vật lý 272tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo
Tóm tắt Giới thiệu khái niệm đối tượng phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh, cơ sở quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội......
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Tư tưởng
Từ khóa tự do Giáo trình
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình khác(197): 102023469-665
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3(2): 303009568-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127870
002512
00479D9B32A-1518-4868-9127-89DC8D4E29A4
005202308091034
008 2021 vm| vie
0091 0
020 |c60000
039|a20230809103158|bdomuong|c20211209083900|dhoangnga|y20211020154732|zhoangthuy
082 |a335.4346|bGI-T
245 |aGiáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : |bDành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
260 |aH, : |bChính trị Quốc gia sự thật, |c2021
300 |a272tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo
520 |aGiới thiệu khái niệm đối tượng phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh, cơ sở quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội......
653 |aHồ Chí Minh
653 |aTư tưởng
653 |aGiáo trình
690 |aNgành Khoa học Cơ bản
852|aHUMG|bKho Giáo trình khác|j(197): 102023469-665
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(2): 303009568-9
890|a199|b1106
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102023542 Kho Giáo trình khác 335.4346 GI-T Giáo trình khác 76 Hạn trả:10-11-2022
2 102023529 Kho Giáo trình khác 335.4346 GI-T Giáo trình khác 63 Hạn trả:14-11-2022
3 102023597 Kho Giáo trình khác 335.4346 GI-T Giáo trình khác 131 Hạn trả:14-11-2022
4 102023638 Kho Giáo trình khác 335.4346 GI-T Giáo trình khác 172 Hạn trả:14-11-2022
5 102023621 Kho Giáo trình khác 335.4346 GI-T Giáo trình khác 155 Hạn trả:15-11-2022
6 102023572 Kho Giáo trình khác 335.4346 GI-T Giáo trình khác 106 Hạn trả:15-11-2022
7 102023580 Kho Giáo trình khác 335.4346 GI-T Giáo trình khác 114 Hạn trả:17-11-2022
8 102023565 Kho Giáo trình khác 335.4346 GI-T Giáo trình khác 99 Hạn trả:13-03-2023
9 102023480 Kho Giáo trình khác 335.4346 GI-T Giáo trình khác 14 Hạn trả:10-04-2023
10 102023523 Kho Giáo trình khác 335.4346 GI-T Giáo trình khác 57 Hạn trả:08-05-2023