• Giáo trình khác
  • Ký hiệu PL/XG: 335.423
    Nhan đề: Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học :
DDC 335.423
Nhan đề Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
Thông tin xuất bản H, : Chính trị Quốc gia sự thật, 2021
Mô tả vật lý 276tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo
Tóm tắt Trình bày về nhập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa......
Từ khóa tự do Khoa học
Từ khóa tự do Chủ nghĩa xã hội
Từ khóa tự do Giáo trình
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình khác(197): 102023272-468
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3(2): 303009566-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127869
002512
004B7B3E904-76E2-4B3C-860A-71325CECA875
005202112090838
008 2021 vm| vie
0091 0
020 |c61000
039|a20211209083835|bhoangnga|c20211029151600|dhoangnga|y20211020154731|zhoangthuy
082 |a335.423
245 |aGiáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học : |bDành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
260 |aH, : |bChính trị Quốc gia sự thật, |c2021
300 |a276tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo
520 |aTrình bày về nhập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa......
653 |aKhoa học
653 |aChủ nghĩa xã hội
653 |aGiáo trình
690 |aNgành Khoa học Cơ bản
852|aHUMG|bKho Giáo trình khác|j(197): 102023272-468
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(2): 303009566-7
890|a199|b370
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303009566 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 335.423 Sách tham khảo Việt 1
2 303009567 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 335.423 Sách tham khảo Việt 2
3 102023272 Kho Giáo trình khác 335.423 Giáo trình khác 3 Hạn trả:15-11-2022
4 102023273 Kho Giáo trình khác 335.423 Giáo trình khác 4 Hạn trả:06-12-2022
5 102023274 Kho Giáo trình khác 335.423 Giáo trình khác 5 Hạn trả:15-11-2022
6 102023275 Kho Giáo trình khác 335.423 Giáo trình khác 6 Hạn trả:21-11-2022
7 102023276 Kho Giáo trình khác 335.423 Giáo trình khác 7 Hạn trả:14-11-2022
8 102023277 Kho Giáo trình khác 335.423 Giáo trình khác 8 Hạn trả:14-11-2022
9 102023278 Kho Giáo trình khác 335.423 Giáo trình khác 9 Hạn trả:22-11-2022
10 102023279 Kho Giáo trình khác 335.423 Giáo trình khác 10 Hạn trả:15-11-2022