• Giáo trình MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 549 NG-T
    Nhan đề: Giáo trình nguyên liệu khoáng đại cương /
DDC 549
Tác giả CN Nguyễn Thanh Thảo
Nhan đề Giáo trình nguyên liệu khoáng đại cương / Nguyễn Thanh Thảo (Ch.b), Nguyễn Văn Lâm, Đỗ Cảnh Dương, Nguyễn Khắc Du
Thông tin xuất bản H. : Giao thông vận tải, 2020
Mô tả vật lý 284tr. ; 30cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản về khoáng sản, nguyên liệu khoáng, tiềm năng hiện tại của tổ hợp và tiềm năng tiêu thụ nguyên liệu khoáng nguyên liệu khoáng trên thế giới và các tổ hợp nguyên liệu khoáng của Việt Nam.
Từ khóa tự do Địa chất
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Nguyên liệu khoáng
Từ khóa tự do Địa chất khoáng sản
Tác giả(bs) CN Nguyễn Khắc Du
Tác giả(bs) CN Đỗ Cảnh Dương
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Lâm
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình nội sinh Mượn: Q1185 (88 cuốn): 101026585-672
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ4810 (02 cuốn): 303009460-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127680
002511
004C027A461-D8DE-4EA1-9789-0D77A3144833
005202105241609
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210524160953|bdomuong|y20210524160827|zdomuong
082 |a549|bNG-T
100 |aNguyễn Thanh Thảo
245 |aGiáo trình nguyên liệu khoáng đại cương / |cNguyễn Thanh Thảo (Ch.b), Nguyễn Văn Lâm, Đỗ Cảnh Dương, Nguyễn Khắc Du
260 |aH. : |bGiao thông vận tải, |c2020
300 |a284tr. ; |c30cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản về khoáng sản, nguyên liệu khoáng, tiềm năng hiện tại của tổ hợp và tiềm năng tiêu thụ nguyên liệu khoáng nguyên liệu khoáng trên thế giới và các tổ hợp nguyên liệu khoáng của Việt Nam.
653 |aĐịa chất
653 |aGiáo trình
653 |aNguyên liệu khoáng
653 |aĐịa chất khoáng sản
690 |aNgành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
691 |aChuyên ngành Nguyên liệu khoáng
700 |aNguyễn Khắc Du
700 |aĐỗ Cảnh Dương
700 |aNguyễn Văn Lâm
852|aHUMG|bKho Giáo trình nội sinh|j Mượn: Q1185 (88 cuốn): 101026585-672
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ4810 (02 cuốn): 303009460-1
890|a90
900 |aPhòng Xuất bản
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101026585 Kho Giáo trình nội sinh 549 NG-T Giáo trình nội sinh 1
2 101026586 Kho Giáo trình nội sinh 549 NG-T Giáo trình nội sinh 2
3 101026587 Kho Giáo trình nội sinh 549 NG-T Giáo trình nội sinh 3
4 101026588 Kho Giáo trình nội sinh 549 NG-T Giáo trình nội sinh 4
5 101026589 Kho Giáo trình nội sinh 549 NG-T Giáo trình nội sinh 5
6 101026590 Kho Giáo trình nội sinh 549 NG-T Giáo trình nội sinh 6
7 101026591 Kho Giáo trình nội sinh 549 NG-T Giáo trình nội sinh 7
8 101026592 Kho Giáo trình nội sinh 549 NG-T Giáo trình nội sinh 8
9 101026593 Kho Giáo trình nội sinh 549 NG-T Giáo trình nội sinh 9
10 101026594 Kho Giáo trình nội sinh 549 NG-T Giáo trình nội sinh 10