DDC TCV.83
Nhan đề Bản tin Thông tin thương mại : Chuyên nghành: Ngân hàng - Tài chính - Tiền tệ / Trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại - Bộ Công thương
Thông tin xuất bản 20
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Kỳ xuất bản - Từ: 2021
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Công nghiệp
Từ khóa tự do Thương mại
Địa chỉ Trung tâm TTTV Trường ĐH Mỏ - Địa Chất
Vốn tư liệu
Từ 01/02/2021 đến
Đã nhận
;Số 6/2021;Số 7/2021;Số 8/2021;Số 10/2021;Số 11/2021;Số 12/2021;Số 13/2021;Số 15/2021;Số 16/2021;Số 17/2021;Số 18/2021;Số 19/2021;Số 20/2021;Số 21/2021;Số 22/2021;Số 23/2021;Số 24/2021;Số 25/2021;Số 26/2021
Đã mất
;Số 5/2021
000 00000nas#a2200000ui#4500
00127679
00260
0044A5A66C5-8726-46FA-A6C4-974CFD4B8475
005202105201112
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20210520111219|bphanphuong|y20210520111107|zphanphuong
082|aTCV.83
245 |aBản tin Thông tin thương mại : |bChuyên nghành: Ngân hàng - Tài chính - Tiền tệ / |cTrung tâm thông tin công nghiệp và thương mại - Bộ Công thương
260 |c20
300 |atr. ; |ccm.
310 |b2021
653 |aKinh tế
653 |aCông nghiệp
653 |aThương mại
852 |aTrung tâm TTTV Trường ĐH Mỏ - Địa Chất
900 |bMua
Không tìm thấy biểu ghi nào