DDC 005.13
Tác giả CN Matthes, Eric
Nhan đề Python Crash Course : A Hands-On, Project-Based introduction to programming / Eric Matthes
Thông tin xuất bản San Francisco : No Starch Press, 2019
Mô tả vật lý 506tr. ; 24cm.
Địa chỉ HUMGKho STK Ngoại Văn tầng 3 Đọc: KĐ2229 (01 cuốn): 304000918
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127676
00212
00454289286-60EC-4D7C-A891-130468BFA6A0
005202110151504
008 2019 vm| vie
0091 0
020 |c1651000
039|a20211015150404|bdomuong|c20211015150148|ddomuong|y20210519152743|zhoangthuy
082 |a005.13|bMA-E
100 |aMatthes, Eric
245 |aPython Crash Course : |bA Hands-On, Project-Based introduction to programming / |cEric Matthes
260 |aSan Francisco : |bNo Starch Press, |c2019
300 |a506tr. ; |c24cm.
690 |aNgành Công nghệ thông tin
691 |aChuyên ngành Công nghệ Phần mềm
852|aHUMG|bKho STK Ngoại Văn tầng 3|j Đọc: KĐ2229 (01 cuốn): 304000918
890|a1
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 304000918 Kho STK Ngoại Văn tầng 3 005.13 MA-E Sách tham khảo khác 1