Tác giả CN James J.Sheng
Nhan đề Modern Chemical Enhanced Oil Recovery Theory and Practice
Thông tin xuất bản Gulf Professional Publishing
000 00000nam a2200000 a 4500
00127673
00212
004BA85B17F-6003-4B6D-BDEE-A0E00B4D5730
008 vm| vie
0091 0
020|c5146000
039|y20210519152742|zhoangthuy
100|aJames J.Sheng
245|aModern Chemical Enhanced Oil Recovery Theory and Practice
260|bGulf Professional Publishing
Không tìm thấy biểu ghi nào