• Giáo trình khác
  • Ký hiệu PL/XG: 530.141 TR-K
    Nhan đề: Lý thuyết trường điện từ /
DDC 530.141
Tác giả CN Trần Quang Khánh
Nhan đề Lý thuyết trường điện từ / Trần Quang Khánh
Thông tin xuất bản H : Khoa học kỹ thuật, 2020
Mô tả vật lý 238tr. ; 27cm.
Tóm tắt Khái quát về giải tích vector. Các khái niệm cơ bản về trường điện từ, về trường tĩnh điện, trường dừng trong vật dẫn điện. Định nghĩa, khái niệm về trường điện từ biến thiên, ứng dụng trường điện từ và thực hành với trường điện từ có đáp số.
Từ khóa tự do Điện từ học
Từ khóa tự do Sóng điện từ
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình khácQ1298(28): 102023727-54
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3VĐ5020(2): 303009835-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127656
002512
00439F8D98C-3460-4C95-915A-B223C5BAC90D
005202201061016
008 2020 vm| vie
0091 0
020 |c180000
039|a20220106101629|b100689|c20220106101500|d100689|y20210519152735|zhoangthuy
082 |a530.141|bTR-K
100 |aTrần Quang Khánh
245 |aLý thuyết trường điện từ / |cTrần Quang Khánh
260 |aH : |bKhoa học kỹ thuật, |c2020
300 |a238tr. ; |c27cm.
520 |aKhái quát về giải tích vector. Các khái niệm cơ bản về trường điện từ, về trường tĩnh điện, trường dừng trong vật dẫn điện. Định nghĩa, khái niệm về trường điện từ biến thiên, ứng dụng trường điện từ và thực hành với trường điện từ có đáp số.
653 |aĐiện từ học
653 |aSóng điện từ
690 |aNgành Cơ điện
691 |aChuyên ngành Điện - Điện tử
852|aHUMG|bKho Giáo trình khác|jQ1298(28): 102023727-54
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|jVĐ5020(2): 303009835-6
8561 |uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/stk _tv/12.2021/27656.jpg
890|a30
900 |amua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303009835 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 530.141 TR-K Sách tham khảo Việt 1
2 303009836 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 530.141 TR-K Sách tham khảo Việt 2
3 102023727 Kho Giáo trình khác 530.141 TR-K Giáo trình khác 3
4 102023728 Kho Giáo trình khác 530.141 TR-K Giáo trình khác 4
5 102023729 Kho Giáo trình khác 530.141 TR-K Giáo trình khác 5
6 102023730 Kho Giáo trình khác 530.141 TR-K Giáo trình khác 6
7 102023731 Kho Giáo trình khác 530.141 TR-K Giáo trình khác 7
8 102023732 Kho Giáo trình khác 530.141 TR-K Giáo trình khác 8
9 102023733 Kho Giáo trình khác 530.141 TR-K Giáo trình khác 9
10 102023734 Kho Giáo trình khác 530.141 TR-K Giáo trình khác 10