Tác giả CN Nguyễn Xuân Thảo
Nhan đề Công nghệ khoan thăm dò
Thông tin xuất bản H : Khoa học kỹ thuật, 2020
Tác giả(bs) CN Trần Văn Bân
000 00000nam a2200000 a 4500
00127655
002512
0048CDCDA9C-4CBA-4084-B89D-8DE517B57E50
008 2020 vm| vie
0091 0
020|c516000
039|y20210519152735|zhoangthuy
100|aNguyễn Xuân Thảo
245|aCông nghệ khoan thăm dò
260|aH : |bKhoa học kỹ thuật, |c2020
700|aTrần Văn Bân
Không tìm thấy biểu ghi nào