• Giáo trình khác
  • Ký hiệu PL/XG: 621.381 ĐÔ-T
    Nhan đề: Bài tập kỹ thuật điện tử /
DDC 621.381
Tác giả CN Đỗ Xuân Thụ
Nhan đề Bài tập kỹ thuật điện tử / Đỗ Xuân Thụ, Nguyễn Viết Nguyên
Lần xuất bản Tái bản lần thứ mười bốn
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2012
Mô tả vật lý 187tr. ; 21cm
Tóm tắt Giới thiệu tóm tắt các vấn đề cơ bản của lí thuyết, các bài tập có lời giải và 50 đề bải tập,...
Từ khóa tự do Kỹ thuật điện tử
Từ khóa tự do Điện
Tác giả(bs) CN Nguyễn Viết Nguyên
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình khác Mượn: Q1183 (46 cuốn): 102022382-427
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ4807 (02 cuốn): 303009444-5
000 00000nam a2200000 4500
00127222
002512
003TVMDC
00460E6802B-6F45-4F23-B72D-4AB0E5B15496
005202101131035
008041025s2012 vm| vie||
0091 0
039|a20210113103515|bdomuong|y20210113103354|zdomuong
082|a621.381 |bĐÔ-T
100|aĐỗ Xuân Thụ
245|aBài tập kỹ thuật điện tử / |cĐỗ Xuân Thụ, Nguyễn Viết Nguyên
250|aTái bản lần thứ mười bốn
260|aH. : |bGiáo dục, |c2012
300|a187tr. ; |c21cm
520|aGiới thiệu tóm tắt các vấn đề cơ bản của lí thuyết, các bài tập có lời giải và 50 đề bải tập,...
653|aKỹ thuật điện tử
653|aĐiện
700|aNguyễn Viết Nguyên
852|aHUMG|bKho Giáo trình khác|j Mượn: Q1183 (46 cuốn): 102022382-427
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ4807 (02 cuốn): 303009444-5
890|b135|c0|d0|a48
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102022382 Kho Giáo trình khác 621.381 ĐÔ-T Giáo trình khác 1
2 102022383 Kho Giáo trình khác 621.381 ĐÔ-T Giáo trình khác 2
3 102022384 Kho Giáo trình khác 621.381 ĐÔ-T Giáo trình khác 3
4 102022385 Kho Giáo trình khác 621.381 ĐÔ-T Giáo trình khác 4
5 102022386 Kho Giáo trình khác 621.381 ĐÔ-T Giáo trình khác 5
6 102022387 Kho Giáo trình khác 621.381 ĐÔ-T Giáo trình khác 6
7 102022388 Kho Giáo trình khác 621.381 ĐÔ-T Giáo trình khác 7
8 102022389 Kho Giáo trình khác 621.381 ĐÔ-T Giáo trình khác 8
9 102022390 Kho Giáo trình khác 621.381 ĐÔ-T Giáo trình khác 9
10 102022391 Kho Giáo trình khác 621.381 ĐÔ-T Giáo trình khác 10