DDC 621.381
Tác giả CN Đỗ Xuân Thụ
Nhan đề Kĩ thuật điện tử / Đỗ Xuân Thụ (Ch.b), Đặng Văn Chuyết, Nguyễn Viết Nguyên,...
Nhan đề Đã được hội đồng môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua làm tài liệu giảng dạy trong các trường đại học kĩ thuật
Lần xuất bản Tái bản lần 19
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2014
Mô tả vật lý 271tr. ; 27cm
Từ khóa tự do Điện
Từ khóa tự do Kĩ thuật điện tử
Tác giả(bs) CN Đặng Văn Chuyết
Tác giả(bs) CN Nguyễn Viết Nguyên
Tác giả(bs) CN Nguyễn Vũ Sơn
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình khác Mượn: Q1182 (46 cuốn): 102022336-81
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ4806 (02 cuốn): 303009442-3
000 00000nam a2200000 4500
00127221
002512
003TVMDC
0042D0720B9-1ACC-4EBE-B1B1-2F85F28B815B
005202101131026
008041025s2014 vm| vie||
0091 0
039|a20210113102631|bdomuong|c20210113102406|ddomuong|y20210113101941|zdomuong
082|a621.381 |bĐÔ-T
100|aĐỗ Xuân Thụ
245|aKĩ thuật điện tử / |cĐỗ Xuân Thụ (Ch.b), Đặng Văn Chuyết, Nguyễn Viết Nguyên,...
245|bĐã được hội đồng môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua làm tài liệu giảng dạy trong các trường đại học kĩ thuật
250|aTái bản lần 19
260|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2014
300|a271tr. ; |c27cm
653|aĐiện
653|aKĩ thuật điện tử
700|aĐặng Văn Chuyết
700|aNguyễn Viết Nguyên
700|aNguyễn Vũ Sơn
852|aHUMG|bKho Giáo trình khác|j Mượn: Q1182 (46 cuốn): 102022336-81
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ4806 (02 cuốn): 303009442-3
890|c0|d0|a48
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102022363 Kho Giáo trình khác 621.381 ĐÔ-T Giáo trình khác 28
2 102022364 Kho Giáo trình khác 621.381 ĐÔ-T Giáo trình khác 29
3 102022365 Kho Giáo trình khác 621.381 ĐÔ-T Giáo trình khác 30
4 102022366 Kho Giáo trình khác 621.381 ĐÔ-T Giáo trình khác 31
5 102022367 Kho Giáo trình khác 621.381 ĐÔ-T Giáo trình khác 32
6 102022368 Kho Giáo trình khác 621.381 ĐÔ-T Giáo trình khác 33
7 102022369 Kho Giáo trình khác 621.381 ĐÔ-T Giáo trình khác 34
8 102022370 Kho Giáo trình khác 621.381 ĐÔ-T Giáo trình khác 35
9 102022371 Kho Giáo trình khác 621.381 ĐÔ-T Giáo trình khác 36
10 102022372 Kho Giáo trình khác 621.381 ĐÔ-T Giáo trình khác 37