• Giáo trình khác
  • Ký hiệu PL/XG: 621.381 CƠ-S
    Nhan đề: Cơ sở kĩ thuật điện tử số :
DDC 621.381
Nhan đề Cơ sở kĩ thuật điện tử số : Giáo trình tinh giản / Vũ Đức Thọ (Dịch); Đỗ Xuân Thụ (Giới thiệu và hiệu đính)
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2011
Mô tả vật lý 359tr. ; 27cm
Phụ chú Đầu trang tên sách : Bộ môn điện tử học Thanh Hoa Bắc Kinh
Tóm tắt Sách gồm 8 chương: Những kiến thức cơ bản về cấu kiện bán dẫn; Mạch điện cổng; Cơ sở đại số logic; Mạch logic tổ hợp; Mạch Flip-flop; Mạch dãy; Phát xung và tạo dạng xung; Biến đổi số - tương tự và biến đổi tương tự - số.
Từ khóa tự do Mạch điện
Từ khóa tự do Điện
Từ khóa tự do Điện tử số
Tác giả(bs) CN Vũ Đức Thọ
Tác giả(bs) CN Đỗ Xuân Thụ
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình khác Mượn: Q1176 (56 cuốn): 102022174-229
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ4800 (02 cuốn): 303009436-7
000 00000nam a2200000 4500
00127219
002512
003TVMDC
004888A5048-59EF-4325-926C-ED69C86051B7
005202101191017
008041025s2011 vm| vie||
0091 0
039|a20210119101719|bhoangnga|c20210111151747|ddomuong|y20210111151358|zdomuong
082|a621.381 |bCƠ-S
245|aCơ sở kĩ thuật điện tử số : |bGiáo trình tinh giản / |cVũ Đức Thọ (Dịch); Đỗ Xuân Thụ (Giới thiệu và hiệu đính)
260|aH. : |bGiáo dục, |c2011
300|a359tr. ; |c27cm
500|aĐầu trang tên sách : Bộ môn điện tử học Thanh Hoa Bắc Kinh
520|aSách gồm 8 chương: Những kiến thức cơ bản về cấu kiện bán dẫn; Mạch điện cổng; Cơ sở đại số logic; Mạch logic tổ hợp; Mạch Flip-flop; Mạch dãy; Phát xung và tạo dạng xung; Biến đổi số - tương tự và biến đổi tương tự - số.
653|aMạch điện
653|aĐiện
653|aĐiện tử số
690|aNgành Cơ điện
691|aChuyên ngành Điện - Điện tử
700|aVũ Đức Thọ
700|aĐỗ Xuân Thụ
852|aHUMG|bKho Giáo trình khác|j Mượn: Q1176 (56 cuốn): 102022174-229
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ4800 (02 cuốn): 303009436-7
890|c0|d0|a58|b2
900|aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102022177 Kho Giáo trình khác 621.381 CƠ-S Giáo trình khác 4
2 102022178 Kho Giáo trình khác 621.381 CƠ-S Giáo trình khác 5
3 102022179 Kho Giáo trình khác 621.381 CƠ-S Giáo trình khác 6
4 102022180 Kho Giáo trình khác 621.381 CƠ-S Giáo trình khác 7
5 102022181 Kho Giáo trình khác 621.381 CƠ-S Giáo trình khác 8
6 102022182 Kho Giáo trình khác 621.381 CƠ-S Giáo trình khác 9 Hạn trả:24-08-2021
7 102022183 Kho Giáo trình khác 621.381 CƠ-S Giáo trình khác 10 Hạn trả:27-07-2021
8 102022184 Kho Giáo trình khác 621.381 CƠ-S Giáo trình khác 11
9 102022185 Kho Giáo trình khác 621.381 CƠ-S Giáo trình khác 12
10 102022186 Kho Giáo trình khác 621.381 CƠ-S Giáo trình khác 13