• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: TĐ.01396
    Nhan đề: Ứng dụng dữ liệu viễn thám và mô hình Clue (Conversion of land use and its effects) thành lập bản đồ dự báo biến động lớp phủ mặt đất tại khu vực Hải Phòng :
DDC
Tác giả CN Vũ Hữu Tuấn
Nhan đề Ứng dụng dữ liệu viễn thám và mô hình Clue (Conversion of land use and its effects) thành lập bản đồ dự báo biến động lớp phủ mặt đất tại khu vực Hải Phòng : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật / Vũ Hữu Tuấn
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2020
Mô tả vật lý 100tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Trắc Địa
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý
Từ khóa tự do Mô hình Clue
Từ khóa tự do Thành lập bản đồ
Từ khóa tự do Dữ liệu viễn thám
Từ khóa tự do Lớp phủ mặt đất
Tác giả(bs) CN Đỗ Thị Phương Thảo
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quốc Khánh
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.08057
000 00000nam a2200000 a 4500
00127218
00232
003TVMDC
0040044D573-CE99-4AF8-9A6B-0025C7821379
005202101051040
008 2020 vm| vie
0091 0
039|a20210105103915|bhuudo|y20210105103511|zhuudo
082|bTĐ.01396
100|aVũ Hữu Tuấn
245|aỨng dụng dữ liệu viễn thám và mô hình Clue (Conversion of land use and its effects) thành lập bản đồ dự báo biến động lớp phủ mặt đất tại khu vực Hải Phòng : |bLuận văn thạc sĩ kỹ thuật / |cVũ Hữu Tuấn
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2020
300|a100tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aTrắc Địa
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a8440214
650|aBản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý
653|aMô hình Clue
653|aThành lập bản đồ
653|aDữ liệu viễn thám
653|aLớp phủ mặt đất
700|aĐỗ Thị Phương Thảo
700|aNguyễn Quốc Khánh
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.08057
952|jLV.08057
Không tìm thấy biểu ghi nào