• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: TĐ.01395
    Nhan đề: Nghiên cứu sử dụng dữ liệu ảnh chụp từ máy bay không người lái (UAV) trong thành lập bản đồ hiện trạng 1: 500 khu vực đường Láng Hòa Lạc phục vụ lập dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 :
DDC
Tác giả CN Hoàng Xuân Tứ
Nhan đề Nghiên cứu sử dụng dữ liệu ảnh chụp từ máy bay không người lái (UAV) trong thành lập bản đồ hiện trạng 1: 500 khu vực đường Láng Hòa Lạc phục vụ lập dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật / Hoàng Xuân Tứ
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2020
Mô tả vật lý 72tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Trắc Địa
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý
Từ khóa tự do Máy bay không người lái
Từ khóa tự do Dữ liệu ảnh chụp
Từ khóa tự do Đường Láng Hòa Lạc
Từ khóa tự do Thành lập bản đồ
Tác giả(bs) CN Bùi Ngọc Quý
Tác giả(bs) CN Hoàng Xuân Tứ
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.08056
000 00000nam a2200000 a 4500
00127217
00232
003TVMDC
004349B0EE7-D664-439B-AACC-7ED3FC537483
005202101051042
008 2020 vm| vie
0091 0
039|a20210105104149|bhuudo|c20210105103928|dhuudo|y20210105103510|zhuudo
082|bTĐ.01395
100|aHoàng Xuân Tứ
245|aNghiên cứu sử dụng dữ liệu ảnh chụp từ máy bay không người lái (UAV) trong thành lập bản đồ hiện trạng 1: 500 khu vực đường Láng Hòa Lạc phục vụ lập dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 : |bLuận văn thạc sĩ kỹ thuật / |cHoàng Xuân Tứ
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2020
300|a72tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aTrắc Địa
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a8440214
650|aBản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý
653|aMáy bay không người lái
653|aDữ liệu ảnh chụp
653|aĐường Láng Hòa Lạc
653|aThành lập bản đồ
700|aBùi Ngọc Quý
700|aHoàng Xuân Tứ
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.08056
952|jLV.08056
Không tìm thấy biểu ghi nào