• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: MO.00966
    Nhan đề: Nghiên cứu một số mô hình trí tuệ nhân tạo dự báo chấn động nổ mìn trong khai thác mỏ lộ thiên :
DDC
Tác giả CN Nguyễn Hoàng
Nhan đề Nghiên cứu một số mô hình trí tuệ nhân tạo dự báo chấn động nổ mìn trong khai thác mỏ lộ thiên : Luận án tiến sĩ kỹ thuật / Nguyễn Hoàng
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2020
Mô tả vật lý 145tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Mỏ
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Khai thác mỏ
Từ khóa tự do Dự báo chấn động nổ mìn
Từ khóa tự do Khai thác mỏ
Từ khóa tự do Mỏ lộ thiên
Từ khóa tự do Trí tuệ nhân tạo
Tác giả(bs) CN Trần Quang Hiếu
Tác giả(bs) CN Bùi Xuân Nam
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LA.08055
000 00000nam a2200000 a 4500
00127216
00232
003TVMDC
004DFC8D14F-2CA7-4D78-A1D5-7A87A7F52540
005202101051040
008 2020 vm| vie
0091 0
039|a20210105103945|bhuudo|y20210105103510|zhuudo
082|bMO.00966
100|aNguyễn Hoàng
245|aNghiên cứu một số mô hình trí tuệ nhân tạo dự báo chấn động nổ mìn trong khai thác mỏ lộ thiên : |bLuận án tiến sĩ kỹ thuật / |cNguyễn Hoàng
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2020
300|a145tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aMỏ
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a9520603
650|aKhai thác mỏ
653|aDự báo chấn động nổ mìn
653|aKhai thác mỏ
653|aMỏ lộ thiên
653|aTrí tuệ nhân tạo
700|aTrần Quang Hiếu
700|aBùi Xuân Nam
852|aKho luận án & luận văn ;|jLA.08055
952|jLA.08055
Không tìm thấy biểu ghi nào