• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: TĐ.01394
    Nhan đề: Đánh giá thiệt hại kinh tế do lũ cho lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn trên cơ sở ứng dụng Gis và kết quả mô hình toán :
DDC
Tác giả CN Lê Thị Nga
Nhan đề Đánh giá thiệt hại kinh tế do lũ cho lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn trên cơ sở ứng dụng Gis và kết quả mô hình toán : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật / Lê Thị Nga
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2020
Mô tả vật lý 62tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Trắc Địa
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý
Từ khóa tự do Mô hình toán
Từ khóa tự do Thiệt hại do lũ
Từ khóa tự do Ứng dụng GIS
Từ khóa tự do Vu Gia - Thu Bồn
Tác giả(bs) CN Bùi Ngọc Quý
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.08054
000 00000nam a2200000 a 4500
00127215
00232
003TVMDC
0047C6EAC21-BFC5-460A-BDE2-93D0572C905A
008 2020 vm| vie
0091 0
039|y20210105103509|zhuudo
082|bTĐ.01394
100|aLê Thị Nga
245|aĐánh giá thiệt hại kinh tế do lũ cho lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn trên cơ sở ứng dụng Gis và kết quả mô hình toán : |bLuận văn thạc sĩ kỹ thuật / |cLê Thị Nga
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2020
300|a62tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aTrắc Địa
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a8440214
650|aBản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý
653|aMô hình toán
653|aThiệt hại do lũ
653|aỨng dụng GIS
653|aVu Gia - Thu Bồn
700|aBùi Ngọc Quý
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.08054
952|jLV.08054
Không tìm thấy biểu ghi nào