• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: MT.00010
    Nhan đề: Nghiên cứu xử lý nước thải có chứa arsen bằng hệ thống constructed wetland :
DDC
Tác giả CN Nguyễn Thị Thu Hương
Nhan đề Nghiên cứu xử lý nước thải có chứa arsen bằng hệ thống constructed wetland : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật / Nguyễn Thị Thu Hương
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2020
Mô tả vật lý 75tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Môi trường
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật môi trường
Từ khóa tự do Arsen
Từ khóa tự do Constructed Wetland
Từ khóa tự do Xử lý nước thải
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hoàng Nam
Tác giả(bs) CN Nguyễn Phương Đông
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.08053
000 00000nam a2200000 a 4500
00127214
00232
003TVMDC
004D87B9A3E-2BF7-4B66-AF49-5ED055FA9BC5
008 2020 vm| vie
0091 0
039|y20210105103509|zhuudo
082|bMT.00010
100|aNguyễn Thị Thu Hương
245|aNghiên cứu xử lý nước thải có chứa arsen bằng hệ thống constructed wetland : |bLuận văn thạc sĩ kỹ thuật / |cNguyễn Thị Thu Hương
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2020
300|a75tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aMôi trường
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a8520320
650|aKỹ thuật môi trường
653|aArsen
653|aConstructed Wetland
653|aXử lý nước thải
700|aNguyễn Hoàng Nam
700|aNguyễn Phương Đông
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.08053
952|jLV.08053
Không tìm thấy biểu ghi nào