DDC 552.5
Tác giả CN Trần Nghi
Nhan đề Địa chất trầm tích Việt Nam : Sách chuyên khảo / Trần Nghi
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 509tr. ; 27cm.
Tóm tắt Trình bày các phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu định lượng về địa chất trầm tích, minh giải môi trường trầm tích, mối quan hệ giữa trầm tích và kiến tạo,...
Từ khóa tự do Địa chất
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Trầm tích
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ4559 (01 cuốn): 303008935
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126952
00211
0045DA0EEC7-EC98-4E15-90AB-E6C7AA1BF606
005202008051622
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20200805162212|bhoangthuy|c20200716090804|ddomuong|y20200716090703|zdomuong
082 |a552.5|bTR-N
100 |aTrần Nghi
245 |aĐịa chất trầm tích Việt Nam : |bSách chuyên khảo / |cTrần Nghi
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2017
300 |a509tr. ; |c27cm.
520 |aTrình bày các phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu định lượng về địa chất trầm tích, minh giải môi trường trầm tích, mối quan hệ giữa trầm tích và kiến tạo,...
653 |aĐịa chất
653 |aViệt Nam
653 |aTrầm tích
690 |aNgành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
691 |aChuyên ngành Địa chất
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ4559 (01 cuốn): 303008935
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/stk _tv/diachattramtichvietnam_001.jpg
890|a1|c1
900 |aBiếu
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303008935 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 552.5 TR-N Sách tham khảo Việt 1