• Sách TK Tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 551.3 TR-N
    Nhan đề: Địa chất pliocen - đệ tứ vùng biển Việt Nam và kế cận /
DDC 551.3
Tác giả CN Trần Nghi
Nhan đề Địa chất pliocen - đệ tứ vùng biển Việt Nam và kế cận / Trần Nghi (Ch.b), Đinh Xuân Thành, Nguyễn Đình Nguyên,...
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Mô tả vật lý 506tr. ; 24cm.
Tóm tắt Khái quát chung về địa chất pliocen - đệ tứ vùng biển Việt Nam và kế cận, mực nước biển và địa tầng, địa chất pliocen - đệ tứ,...
Từ khóa tự do Địa chất pliocen
Từ khóa tự do Địa tầng
Từ khóa tự do Đệ tứ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đình Nguyên
Tác giả(bs) CN Đinh Xuân Thành
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ4558 (01 cuốn): 303008934
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126951
00211
004720A2FFF-0F47-44A6-8A6C-BA2023A4F347
005202008051528
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c180000
039|a20200805152814|bhoangthuy|c20200805152632|dhoangthuy|y20200716084517|zdomuong
082 |a551.3|bTR-N
100 |aTrần Nghi
245 |aĐịa chất pliocen - đệ tứ vùng biển Việt Nam và kế cận / |cTrần Nghi (Ch.b), Đinh Xuân Thành, Nguyễn Đình Nguyên,...
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2015
300 |a506tr. ; |c24cm.
520 |aKhái quát chung về địa chất pliocen - đệ tứ vùng biển Việt Nam và kế cận, mực nước biển và địa tầng, địa chất pliocen - đệ tứ,...
653 |aĐịa chất pliocen
653 |aĐịa tầng
653 |aĐệ tứ
690 |aNgành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
691 |aChuyên ngành Địa chất
700 |aNguyễn Đình Nguyên
700 |aĐinh Xuân Thành
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ4558 (01 cuốn): 303008934
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/stk _tv/diachatpliocendetuvungbienvietnam_trannghi_2015_001.jpg
890|a1|c1
900 |aBiếu
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303008934 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 551.3 TR-N Sách tham khảo Việt 1