DDC 552.5
Tác giả CN Trần Nghi
Nhan đề Giáo trình trầm tích học / Trần Nghi
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Mô tả vật lý 471tr. ; 27cm.
Tóm tắt Trình bày nguyên lý trầm tích học, quá trình thành tạo vật liệu trầm tích, cơ chế vận chuyển phân dị và lắng đọng trầm tích, phân loại và mô tả thạch học các đá trầm tích,...
Từ khóa tự do Thạch học
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Trầm tích học
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ4562 (01 cuốn): 303008929
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126948
00211
0045328B075-CD48-4D4E-B315-16A5E76D7AD6
005202008061506
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20200806150554|bhoangthuy|c20200715094943|ddomuong|y20200715094231|zdomuong
082 |a552.5|bTR-N
100 |aTrần Nghi
245 |aGiáo trình trầm tích học / |cTrần Nghi
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2013
300 |a471tr. ; |c27cm.
520 |aTrình bày nguyên lý trầm tích học, quá trình thành tạo vật liệu trầm tích, cơ chế vận chuyển phân dị và lắng đọng trầm tích, phân loại và mô tả thạch học các đá trầm tích,...
653 |aThạch học
653 |aGiáo trình
653 |aTrầm tích học
690 |aNgành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
691 |aChuyên ngành Địa chất
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ4562 (01 cuốn): 303008929
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/stk _tv/giaotrinhtramtichhoc_001.jpg
890|a1|c1
900 |aBiếu
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303008929 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 552.5 TR-N Sách tham khảo Việt 1