• Sách TK Tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 333.7509597 TR-N
    Nhan đề: Di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng Quảng Bình, Việt Nam /
DDC 333.7509597
Tác giả CN Trần Nghi
Nhan đề Di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng Quảng Bình, Việt Nam / Trần Nghi (Ch.b), Đặng Văn Bào, Lê Huy Cường,...
Thông tin xuất bản H. : Knxb, 2003
Mô tả vật lý 199tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam
Tóm tắt Gồm những kết quả nghiên cứu tổng hợp về đa dạng địa chất, địa mạo, hang động và đa dạng sinh học,...
Từ khóa tự do Hang động
Từ khóa tự do Phong Nha - Kẻ Bàng
Từ khóa tự do Địa chất
Từ khóa tự do Địa mạo
Tác giả(bs) CN Đặng Văn Bào
Tác giả(bs) CN Lê Huy Cường
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ4566 (01 cuốn): 303008925
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126945
00211
004DDC389F2-D525-4A54-B398-6D1DA26059A7
005202008060856
008081223s2003 vm| vie
0091 0
039|a20200806085642|bhoangthuy|c20200715091235|ddomuong|y20200715091019|zdomuong
082 |a333.7509597|bTR-N
100 |aTrần Nghi
245 |aDi sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng Quảng Bình, Việt Nam / |cTrần Nghi (Ch.b), Đặng Văn Bào, Lê Huy Cường,...
260 |aH. : |bKnxb, |c2003
300 |a199tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam
520 |aGồm những kết quả nghiên cứu tổng hợp về đa dạng địa chất, địa mạo, hang động và đa dạng sinh học,...
653 |aHang động
653 |aPhong Nha - Kẻ Bàng
653 |aĐịa chất
653 |aĐịa mạo
690 |aNgành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
691 |aChuyên ngành Địa chất
700 |aĐặng Văn Bào
700 |aLê Huy Cường
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ4566 (01 cuốn): 303008925
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/stk _tv/disanthiennhienthegioivuonquocgiaphongnhakebang_trannghi_2_001.jpg
890|a1|c1
900 |aBiếu
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303008925 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 333.7509597 TR-N Sách tham khảo Việt 1