• Đề tài
  • Ký hiệu PL/XG: ĐT242
    Nhan đề: Nghiên cứu thành phần hóa học loài Vitex Trifolia :
DDC ĐT242
Tác giả CN Nguyễn Thị Kim Thoa
Nhan đề Nghiên cứu thành phần hóa học loài Vitex Trifolia : Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở / Nguyễn Thị Kim Thoa
Thông tin xuất bản H.:Đại học Mỏ - Địa chất, 2019
Mô tả vật lý 87tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Cơ Bản
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Hóa học
Từ khóa tự do Hóa học
Từ khóa tự do Hoạt tính sinh học
Từ khóa tự do Thực vật
Từ khóa tự do Vitex Trifolia
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;
000 00000nam a2200000 a 4500
00126245
00241
003TVMDC
00469318D6A-5530-4AF3-9AC1-AD7B3F87EBDE
008 2019 vm| vie
0091 0
039|y20200323104132|zhuudo
082|aĐT242
100|aNguyễn Thị Kim Thoa
245|aNghiên cứu thành phần hóa học loài Vitex Trifolia : |bĐề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở / |cNguyễn Thị Kim Thoa
260|aH.:|bĐại học Mỏ - Địa chất, |c2019
300|a87tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aCơ Bản
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
650|aHóa học
653|aHóa học
653|aHoạt tính sinh học
653|aThực vật
653|aVitex Trifolia
852|aKho luận án & luận văn ;
Không tìm thấy biểu ghi nào