• Đề tài
  • Ký hiệu PL/XG: ĐT238
    Nhan đề: Nghiên cứu sự phát triển địa chất và trầm tích giai đoạn Kainozoi sớm (Eoxen - Oligoxen) đối với sự hình thành các tích tụ dầu khí ở khu vực Đông bắc bể Sông Hồng :
DDC ĐT238
Tác giả CN Lê Ngọc Ánh
Nhan đề Nghiên cứu sự phát triển địa chất và trầm tích giai đoạn Kainozoi sớm (Eoxen - Oligoxen) đối với sự hình thành các tích tụ dầu khí ở khu vực Đông bắc bể Sông Hồng : Đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ / Lê Ngọc Ánh
Thông tin xuất bản H.:Đại học Mỏ - Địa chất, 2020
Mô tả vật lý 100tr ; 30cm ;
Tùng thư Địa chất
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Địa chất Dầu khí
Từ khóa tự do Bể Sông Hồng
Từ khóa tự do Giai đoạn Kainozoi
Từ khóa tự do Tích tụ dầu khí
Từ khóa tự do Trầm tích
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;
000 00000nam a2200000 a 4500
00126241
00241
003TVMDC
004AFDFE88C-A1D0-42C2-B85B-AA5EED8B0ABB
008 2020 vm| vie
0091 0
039|y20200323104130|zhuudo
082|aĐT238
100|aLê Ngọc Ánh
245|aNghiên cứu sự phát triển địa chất và trầm tích giai đoạn Kainozoi sớm (Eoxen - Oligoxen) đối với sự hình thành các tích tụ dầu khí ở khu vực Đông bắc bể Sông Hồng : |bĐề tài khoa học và công nghệ cấp bộ / |cLê Ngọc Ánh
260|aH.:|bĐại học Mỏ - Địa chất, |c2020
300|a100tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aĐịa chất
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|aB2017-MDA-13ĐT)
650|aĐịa chất Dầu khí
653|aBể Sông Hồng
653|aGiai đoạn Kainozoi
653|aTích tụ dầu khí
653|aTrầm tích
852|aKho luận án & luận văn ;
Không tìm thấy biểu ghi nào