• Đề tài
  • Ký hiệu PL/XG: ĐT237
    Nhan đề: Nghiên cứu chế tạo vật liệu mới Polyme hữu cơ xốp cho quá trình lưu trữ và xử lý C02 trong khí thải công nghiệp :
DDC ĐT237
Tác giả CN Tống Thị Thanh Hương
Nhan đề Nghiên cứu chế tạo vật liệu mới Polyme hữu cơ xốp cho quá trình lưu trữ và xử lý C02 trong khí thải công nghiệp : Đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ / Tống Thị Thanh Hương
Thông tin xuất bản H.:Đại học Mỏ - Địa chất, 2019
Mô tả vật lý 132tr ; 30cm ;
Tùng thư Dầu Khí
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật dầu khí
Từ khóa tự do Hữu cơ xốp
Từ khóa tự do Polyme
Từ khóa tự do Vật liệu mới
Từ khóa tự do Xử lý C02
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;
000 00000nam a2200000 a 4500
00126240
00241
003TVMDC
0047AB3BCF5-B444-438F-9108-B84062125C9D
008 2019 vm| vie
0091 0
039|y20200323104130|zhuudo
082|aĐT237
100|aTống Thị Thanh Hương
245|aNghiên cứu chế tạo vật liệu mới Polyme hữu cơ xốp cho quá trình lưu trữ và xử lý C02 trong khí thải công nghiệp : |bĐề tài khoa học và công nghệ cấp bộ / |cTống Thị Thanh Hương
260|aH.:|bĐại học Mỏ - Địa chất, |c2019
300|a132tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aDầu Khí
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|aB2016-MDA-02Đt
650|aKỹ thuật dầu khí
653|aHữu cơ xốp
653|aPolyme
653|aVật liệu mới
653|aXử lý C02
852|aKho luận án & luận văn ;
Không tìm thấy biểu ghi nào