• Đề tài
  • Ký hiệu PL/XG: ĐT236
    Nhan đề: Nghiên cứu thực trạng dạy và học tiếng anh chuyên ngành tại trường Đại học Mỏ - Địa chất và đề xuất các giải pháp khắc phục :
DDC ĐT236
Tác giả CN Dương Thúy Hường
Nhan đề Nghiên cứu thực trạng dạy và học tiếng anh chuyên ngành tại trường Đại học Mỏ - Địa chất và đề xuất các giải pháp khắc phục : Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở / Dương Thúy Hường
Thông tin xuất bản H.:Đại học Mỏ - Địa chất, 2019
Mô tả vật lý 53tr ; 30cm ;
Tùng thư Cơ Bản
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Ngoại Ngữ
Từ khóa tự do Đại học Mỏ - Địa chất
Từ khóa tự do Dạy và học
Từ khóa tự do Giáo viên
Từ khóa tự do Tiếng anh chuyên ngành
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;
000 00000nam a2200000 a 4500
00126239
00241
003TVMDC
0043BAEC94B-733A-488A-9312-BFF442179697
008 2019 vm| vie
0091 0
039|y20200323104130|zhuudo
082|aĐT236
100|aDương Thúy Hường
245|aNghiên cứu thực trạng dạy và học tiếng anh chuyên ngành tại trường Đại học Mỏ - Địa chất và đề xuất các giải pháp khắc phục : |bĐề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở / |cDương Thúy Hường
260|aH.:|bĐại học Mỏ - Địa chất, |c2019
300|a53tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aCơ Bản
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|aT18-38
650|aNgoại Ngữ
653|aĐại học Mỏ - Địa chất
653|aDạy và học
653|aGiáo viên
653|aTiếng anh chuyên ngành
852|aKho luận án & luận văn ;
Không tìm thấy biểu ghi nào