• Đề tài
  • Ký hiệu PL/XG: ĐT235
    Nhan đề: Nghiên cứu cải tiến bộ thiết bị và quy trình thí nghiệm PST (Pneumatic Slug Test) xác định hệ số thấm của tầng chứa nước lỗ hổng sử dụng khí nén :
DDC ĐT235
Tác giả CN Nguyễn Bách Thảo
Nhan đề Nghiên cứu cải tiến bộ thiết bị và quy trình thí nghiệm PST (Pneumatic Slug Test) xác định hệ số thấm của tầng chứa nước lỗ hổng sử dụng khí nén : Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở / Nguyễn Bách Thảo
Thông tin xuất bản H.:Đại học Mỏ - Địa chất, 2020
Mô tả vật lý 59tr ; 30cm ;
Tùng thư Địa chất
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Địa chất thủy văn
Từ khóa tự do Pneumatic Slug Test
Từ khóa tự do Sử dụng khí nén
Từ khóa tự do Tầng chứa nước
Từ khóa tự do Thí nghiệm PST
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;
000 00000nam a2200000 a 4500
00126238
00241
003TVMDC
0042494153F-3053-4356-A2C2-732823E17F68
008 2020 vm| vie
0091 0
039|y20200323104129|zhuudo
082|aĐT235
100|aNguyễn Bách Thảo
245|aNghiên cứu cải tiến bộ thiết bị và quy trình thí nghiệm PST (Pneumatic Slug Test) xác định hệ số thấm của tầng chứa nước lỗ hổng sử dụng khí nén : |bĐề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở / |cNguyễn Bách Thảo
260|aH.:|bĐại học Mỏ - Địa chất, |c2020
300|a59tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aĐịa chất
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|aT18-32
650|aĐịa chất thủy văn
653|aPneumatic Slug Test
653|aSử dụng khí nén
653|aTầng chứa nước
653|aThí nghiệm PST
852|aKho luận án & luận văn ;
Không tìm thấy biểu ghi nào