• Đề tài
  • Ký hiệu PL/XG: ĐT233
    Nhan đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện địa chất đến chiều dày vỏ chống đường hầm tiết diện nhỏ trong điều kiện đô thị Việt Nam :
DDC ĐT233
Tác giả CN Nguyễn Duyên Phong
Nhan đề Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện địa chất đến chiều dày vỏ chống đường hầm tiết diện nhỏ trong điều kiện đô thị Việt Nam : Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở / Nguyễn Duyên Phong
Thông tin xuất bản H.:Đại học Mỏ - Địa chất, 2020
Mô tả vật lý 102tr ; 30cm ;
Tùng thư Xây Dựng
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật xây dựng
Từ khóa tự do Chiều dày vỏ chống
Từ khóa tự do Điều kiện địa chất
Từ khóa tự do Đô thị Việt Nam
Từ khóa tự do Đường hầm tiết diện
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;
000 00000nam a2200000 a 4500
00126236
00241
003TVMDC
00484954949-5360-4749-909F-40B739269345
008 2020 vm| vie
0091 0
039|y20200323104128|zhuudo
082|aĐT233
100|aNguyễn Duyên Phong
245|aNghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện địa chất đến chiều dày vỏ chống đường hầm tiết diện nhỏ trong điều kiện đô thị Việt Nam : |bĐề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở / |cNguyễn Duyên Phong
260|aH.:|bĐại học Mỏ - Địa chất, |c2020
300|a102tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aXây Dựng
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|aT18-25
650|aKỹ thuật xây dựng
653|aChiều dày vỏ chống
653|aĐiều kiện địa chất
653|aĐô thị Việt Nam
653|aĐường hầm tiết diện
852|aKho luận án & luận văn ;
Không tìm thấy biểu ghi nào