• Sách TK Tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 526.9 ĐA-H
    Nhan đề: Ứng dụng kỹ thuật điện tử trong trắc địa :
DDC 526.9
Tác giả CN Đào Quang Hiếu
Nhan đề Ứng dụng kỹ thuật điện tử trong trắc địa : Bài giảng cho học viên cao học ngành Trắc địa - địa chính / Đào Quang Hiếu
Thông tin xuất bản H. : Knxb, 2007
Mô tả vật lý 141tr. ; 30cm.
Tóm tắt Trình bày những kiến thức cơ bản về máy toàn đạc điện tử, quy trình sử dụng máy toàn đạc điện tử, kiểm nghiệm độ chính xác các chương trình đo của máy toàn đạc điện tử.
Từ khóa tự do Kỹ thuật
Từ khóa tự do Trắc địa
Từ khóa tự do Điện tử
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3(1): 303008538
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126197
00211
004BFB8289F-AC9D-4BA5-B457-312205E6965D
005202005081036
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20200508103611|bhoangnga|y20200317110937|zhoangnga
082 |a526.9|bĐA-H
100 |aĐào Quang Hiếu
245 |aỨng dụng kỹ thuật điện tử trong trắc địa : |bBài giảng cho học viên cao học ngành Trắc địa - địa chính / |cĐào Quang Hiếu
260 |aH. : |bKnxb, |c2007
300 |a141tr. ; |c30cm.
520 |aTrình bày những kiến thức cơ bản về máy toàn đạc điện tử, quy trình sử dụng máy toàn đạc điện tử, kiểm nghiệm độ chính xác các chương trình đo của máy toàn đạc điện tử.
653 |aKỹ thuật
653 |aTrắc địa
653 |aĐiện tử
690 |aNgành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai
691 |aChuyên ngành Trắc địa
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(1): 303008538
890|a1
900 |aBiếu
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303008538 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 526.9 ĐA-H Sách tham khảo Việt 1