• Sách TK Tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 526.9 QU-T
    Nhan đề: Quy trình xử lý số liệu từ máy quét Laser Faro
DDC 526.9
Nhan đề Quy trình xử lý số liệu từ máy quét Laser Faro
Thông tin xuất bản H. : Knxb, 2019
Mô tả vật lý 15tr. ; 30cm.
Tóm tắt Giới thiệu các bước ngoại nghiệp quét laser 3D sử dụng máy quét Faro Focus X, các bước nội nghiệp xử lý, nắn ghép và xuất số liệu.
Từ khóa tự do Máy quét
Từ khóa tự do Laser Faro
Từ khóa tự do Xử lý
Từ khóa tự do Số liệu
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ4342 (01 cuốn): 303008542
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126196
00211
004B7B5C8F2-C723-49A6-AF07-66E5A282E6CA
005202005081449
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200508144907|bhoangnga|c20200508144548|dhoangnga|y20200317110709|zhoangnga
082 |a526.9|bQU-T
245 |aQuy trình xử lý số liệu từ máy quét Laser Faro
260 |aH. : |bKnxb, |c2019
300 |a15tr. ; |c30cm.
520 |aGiới thiệu các bước ngoại nghiệp quét laser 3D sử dụng máy quét Faro Focus X, các bước nội nghiệp xử lý, nắn ghép và xuất số liệu.
653 |aMáy quét
653 |aLaser Faro
653 |aXử lý
653 |aSố liệu
690 |aNgành Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai
691 |aChuyên ngành Trắc địa
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ4342 (01 cuốn): 303008542
890|a1
900 |bBiếu
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303008542 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 526.9 QU-T Sách tham khảo Việt 1