• Sách TK Tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 363.7 NG-H
    Nhan đề: Bài giảng hệ thống quản lý nước thải mỏ /
DDC 363.7
Tác giả CN Nguyễn Thị Hồng
Nhan đề Bài giảng hệ thống quản lý nước thải mỏ / Nguyễn Thị Hồng, Trần Thị Ngọc
Thông tin xuất bản H. : Knxb, 2017
Mô tả vật lý 154tr. ; 30cm.
Tóm tắt Trình bày thành phần và tính chất nước thải, các phương pháp xử lý nước thải mỏ, công cụ quản lý nước thải axit mỏ...
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Bài giảng
Từ khóa tự do Hệ thống
Từ khóa tự do Nước thải
Tác giả(bs) CN Trần Thị Ngọc
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ4333 (01 cuốn): 303008534
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126194
00211
0047CA3641D-0159-4D72-8CA2-4A66D63A6FD7
005202003271539
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20200327153853|bhoangnga|c20200327153803|dhoangnga|y20200317110418|zhoangnga
082 |a363.7|bNG-H
100 |aNguyễn Thị Hồng
245 |aBài giảng hệ thống quản lý nước thải mỏ / |cNguyễn Thị Hồng, Trần Thị Ngọc
260|aH. : |bKnxb, |c2017
300 |a154tr. ; |c30cm.
520 |aTrình bày thành phần và tính chất nước thải, các phương pháp xử lý nước thải mỏ, công cụ quản lý nước thải axit mỏ...
653 |aQuản lý
653 |aBài giảng
653 |aHệ thống
653 |aNước thải
690 |aNgành Môi trường
691 |aChuyên ngành Kỹ thuật môi trường
700 |aTrần Thị Ngọc
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ4333 (01 cuốn): 303008534
890|a1
900 |aBiếu|bTrần Thị Ngọc
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303008534 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 363.7 NG-H Sách tham khảo Việt 1