• Sách TK Tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 628 ĐĂ-T
    Nhan đề: Công nghệ môi trường trong công nghiệp dầu khí + BTL /
DDC 628
Tác giả CN Đặng Thị Ngọc Thủy
Nhan đề Công nghệ môi trường trong công nghiệp dầu khí + BTL / Đặng Thị Ngọc Thủy, Trần Thị Ngọc
Thông tin xuất bản H. : Knxb
Mô tả vật lý 215tr. ; 30cm.
Tóm tắt Trình bày công nghệ kiểm soát môi trường cho quy trình sản xuất dầu khí, kiểm soát môi trường thông qua tính toàn vẹn của giếng dầu, kiểm soát môi trường của dung dịch khoan và nước sản xuất...
Từ khóa tự do Môi trường
Từ khóa tự do Công nghệ
Từ khóa tự do Dầu khí
Từ khóa tự do Công nghiệp
Tác giả(bs) CN Trần Thị Ngọc
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ4334 (01 cuốn): 303008536
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126193
00211
0042F86D4A7-E05F-4608-8EDD-A94F9961FCD7
005202003271525
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20200327152530|bhoangnga|c20200327152447|dhoangnga|y20200317110242|zhoangnga
082 |a628|bĐĂ-T
100 |aĐặng Thị Ngọc Thủy
245 |aCông nghệ môi trường trong công nghiệp dầu khí + BTL / |cĐặng Thị Ngọc Thủy, Trần Thị Ngọc
260 |aH. : |bKnxb
300 |a215tr. ; |c30cm.
520 |aTrình bày công nghệ kiểm soát môi trường cho quy trình sản xuất dầu khí, kiểm soát môi trường thông qua tính toàn vẹn của giếng dầu, kiểm soát môi trường của dung dịch khoan và nước sản xuất...
653 |aMôi trường
653 |aCông nghệ
653 |aDầu khí
653 |aCông nghiệp
700 |aTrần Thị Ngọc
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ4334 (01 cuốn): 303008536
890|a1
900 |aBiếu|bTrần Thị Ngọc
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303008536 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 628 ĐĂ-T Sách tham khảo Việt 1